English

Tunne itsesi parisuhteessa

Terapia & henkinen kasvu

€444.00

Incl. VAT 0.00%
Product description

Meillä on jokaisella omat haavamme ja taakkamme. Lapsuuden ja menneisyyden kokemukset seuraavat meitä ihmissuhteissamme. Kun parisuhteessa olemme niin lähellä toista, kiintyneenä, haavoittuvaisina, sisäinen lapsemme saattaa kokea yhä uudelleen lapsuuden kokemuksia ja tunteita. Kumppaniksi voi myös valikoitua äidin tai isän kopio, vaikka ehkä olemme pyrkineet juuri päinvastaiseen. Omien tunnetaakkojen tarkastelun kautta aukeaa myös, miksi on ehkä ajautunut tietynlaisiin suhteisiin ja tilanteisiin. Toistuville kokemuksille ja kumppaneille voi löytyä selitys omasta elämänkaaresta ja mukana kulkevista tunnekokemuksista. Oma eletty elämä, aiemmat parisuhteet ja vanhempien sekä myös isovanhempien suhteiden tarkastelu tuo uutta näkökulmaa tämänhetkisen elämän haasteisiin. Kun opimme paremmin ymmärtämään itseämme, omia tunteitamme ja omaa toimintaamme suhteen osapuolena, opimme ymmärtämään myös toisen tunteita ja käyttäytymistä. Ymmärryksen tie vie hyväksyntään ja eroon raskaista tunnetaakoista. Näin anteeksianto itselle ja toisille on mahdollista. Kommunikointi parisuhteessa on se kaikkein tärkein suhdetta koossa pitävä liima - ja samalla se on kaikkein vaikeinta. Haasteena kuitenkin usein on, miten tulla ymmärretyksi ja puhua toiselle omista tunteistaan loukkaamatta toista. Miten pitää omat rajat ja kunnioittaa toisen rajoja.

Tässä parisuhteen tunneterapiassa -Opit parisuhteesi tunnedynamiikkaa ja peilauksia -Opit ymmärtämään paremmin omaa ja kumppanisi tunnemaailmaa ja käyttäytymistä -Tunnistat tunnetraumojen siirtymät ja menneisyyden painolastin suhteessasi -Tiedostat paremmin omaa tunnekirjoasi ja millainen kumppani olet -Saat keinoja omien tunnetaakkojesi käsittelyyn -Löydät tapoja kommunikoida paremmin

Yksilötapaaminen kummallekin 2 x 75 min + paritapaaminen 2 x 60 min

Jos tahdot tarkastella yksin nykyistä suhdettasi / aiempia parisuhteitasi 4 x 75 min tapaaminen

Zoomitse tai terapiatilassani Espoossa.

Tarumaista