English

Tunnemaalausta ryhmässä - Ota yhteyttä

Terapia & henkinen kasvu

€333.00

Incl. VAT 0.00%
Product description

Onko sinulla työ- tai vapaa-ajan yhteisössäsi kaipuu arjen stressinpurkuun ja oman itsen tarkasteluun?

Tunnemaalauksessa maalaamme intuitiivisesti tunteita paperille. Sinun ei tarvitse osata maalata saati kokea itseäsi taiteelliseksi, sillä tunnemaalauksessa ei ole kyse taiteen tekemisestä. Tunnemaalaus on oman itsensä vapaata ilmaisua värien avulla, paperille ilmaantuu oma tunneteoksesi. Värit ilmentävät tunteitamme ja viestivät meille tämän hetken ja menneisyyden ajatuksista, tapahtumista ja tunteista. Värit ilmaantuvat kehomme tunteista. Jokaisella on omat tunnevärinsä, ja ne saattavat muuttua elämän varrella. Maalaukseen tulee nyt-hetki, sellaisena kuin se tahtoo sisältäsi juuri siinä hetkessä tulla. Tunnemaalaaminen tarjoaa ainutlaatuisen tavan tarkastella itseäsi värien avulla. Olen saanut tunnemaalauksiin osallistujilta järjestään ihanaa palautetta, miten maalaaminen on helpottanut oloa, tuonut uudenlaisia näkökulmia omaan itseen ja elämän haasteisiin.

Järjestetäänkö tunnemaalaushetki sinun yhteisöllesi? Ota yhteyttä taru@taruaista.fi ja suunnitellaan lisää.

Tarumaista