English

KANNATUSJÄSENMAKSU 2018

Jäsen- ja lisenssimaksut 2018

€50.00

Product description

Mikäli haluat tukea Suomen JetSport Liittoa voit maksaa kannatusjäsenmaksun.

Kannatusjäsenet saavat osallistua yhteisiin tapahtumiin, mutta äänioikeutta kannatusjäsenellä ei ole kokouksissa.

SJSL shop