English

Timo Tahvanainen - Muuttuva maailmankuva

€25.00

Incl. VAT 10.00%
Product description

Maailmamme on läpikäymässä henkisen murroksen aikakautta. Monenlaiset maailmankuvat ja ihmiskäsitykset nousevat esille ihmisten puheissa ja mediassa. R-TV on henkisten maailmankuvien kanava netissä, jonka perustaja Timo Tahvanainen on tutkinut näitä, ihmismieliä houkuttavia, ihmisten erikoisia kokemuksia videohaastatteluprojektinsa kautta jo vuodesta 2015. Kirjassa tutustumme usein koettuihin psykologisiin ja sosiokulttuurisiin muutoksiin sekä otamme selvää millaisia ovat uudistuneiden maailmankatsomuksien mukana tulleet henkiset käsitteet ja maailmankuvien arkkityypit. Kirjassa esitellään myös lyhyesti kirjailijan maailmankuvan muodostumiseen vaikuttaneiden henkilöiden elämäntarinoita. Näitä henkilöitä ovat Tapani Koivula, Olli Pajula, Erkki Lähde, Kalevi Riikonen,
Veijo Hiltunen,Visa Kaliva ja Vesa-Matti Loiri. Kirjan liitteistä löydät myös Tapani Koivulan kirjoittaman kattavan rajatiedon ilmiöiden kuvauksen ja henkistä sivistyssanastoa.

Shadow Books Oy:n verkkokirjakauppa