English

INSIDE FLAME: Unimatkalla trilogia - Tietoisuuden evoluutio

€25.00

Incl. VAT 10.00%
Product description

Pehmeäkantinen, 308 sivua. Unimatkalla trilogian ensimmäinen osa, Tietoisuuden evoluutio -kirja tarjoaa normaalista ihmistiedosta poikkeavan tavan tarkastella maailmaa ja ihmistä, sekä niiden välistä suhdetta. Se tarkastelee omasta näkökulmastaan ihmistä fyysisenä, henkisenä sekä psyykkis-sosiaalisena olentona. Tietoisuuden evoluutio -kirjassa tarkastellaan ihmisen kehitystä viiden eri evoluution osa-alueen näkökulmasta. Kirjassa pohditaan myös ihmisen egon, intuition ja herkkyyden roolia ja merkitystä kehityksen polulla. Tietoisuuden evoluutio on ihmisen kirja.

Shadow Books Oy:n verkkokirjakauppa