Privacy Policy for Semina
  1. Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 1.8.2008

1.1. Rekisterinpitäjä Semina Oy Haarssinkuja 4 02970 Espoo FINLAND ​ 1.2. Rekisteriasioista vastaava Semina Oy Sonja Kallioinen 3108590-8 Haarssinkuja 4, 02970 Espoo FINLAND

1.3. Rekisterin nimi Semina Oy verkkokaupan käyttäjärekisteri ​ 1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Semina Oy:n verkkokaupan tai palveluihin osallistumisen käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: – nimi – osoite – puhelin – sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi Semina Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. ​ 1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet Semina Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään ei pääse sisälle ulkopuolelta kukaan muu kuin Semina Oy:n toimitusjohtaja Sonja Kallioinen. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Semina Oy käyttää yhteytietojasi vain välttämättömiin tarkoituksiin jotka ovat verkkokaupan toiminnan kannalta välttämättömiä. Tämä koskee maksunvälittäjää, googlea, evästeitä, pakettien toimittajia. Huomaathan että käyttämällä verkkokauppaamme hyväksyt tietojen käsittelyn EU alueen säädöksien mukaisesti.

Merchant info
Semina
khtsemina@gmail.com
Business ID: 3108590-8
VAT ID: FI31085908