Privacy Policy for Bloom & Flourish

Store privacy policy

CONTACT INFORMATION

Ruusuenergiaa®/ Ruusupuu Finland Merivalkama 14 02320 ESPOO, FINLAND puh. +358 (0)10 23 111 23 myynti(at)ruusupuu.fi Business ID: 1370325-8 VAT ID: FI13703258

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Ruusupuu Finland (jäljempänä ”yritys”), Merivalkama 14, 02320 Espoo; Y-tunnus: 1370325-8

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Kaija Puro, sähköposti: myynti(at)ruusupuu.fi

REKISTERIN NIMI

Ruusupuu.fi- ja Ruusuenergiaa.fi- käyttäjärekisterit (sähköpostilistat)

Ruusupuu.fi-verkkokaupan ja Ruusuenergiaa-verkkokaupan tilaajarekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Ruusupuu.fi-käyttäjärekisteri koostuu ruusupuu.fi-verkkokauppasivuston erilaisten tuotteiden ostamisen yhteydessä suostumuksensa antaneista, postituslistalle liittyneistä henkilöistä (jäljempänä ”käyttäjä”). Suostumus annetaan klikkaamalla ruutua ”Minulle saa lähettää Ruusupuun tiedotteita ja tarjouksia sähköpostitse”.

Lisäksi Ruusupuu.fi:n ja Ruusuenergiaa.fin sähköpostilistoille voi liittyä erilaisten arvontojen, ilmaisoppaiden lataamisen yhteydessä sekä tulossa olevien tuotteiden odotuslistan kautta.

Rekisteröityneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistoilla oleviin henkilöihin sekä yrityksen ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Postituslistalle olevalle tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös markkinointimateriaalia.

Ruusupuu.fi-verkkokaupan ja Ruusuenergiaa-verkkokaupan tilaajarekisterit koostuvat asiakkaan verkkokauppatilauksen yhteydessä antamista, tuotteen toimittamiselle välttämättömistä tiedoista.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Ruusupuu.fi- ja Ruusuenergiaa.fi- käyttäjärekisteriin kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Postituslistalle liittynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin uutiskirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Ruusupuu.fi-verkkokaupan ja Ruusuenergiaa-verkkokaupan tilaajarekisteri koostuu seuraavista verkkokauppa-asiakkaan tilaamisen yhteydessä antamista tiedoista: etunimi, sukunimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelin numero sekä tilatut tuotteet ja maksutiedot sekä mahdollinen ao. tilaukseen liittyvä sähköpostikirjeenvaihto. Näitä tietoja säilytetään vero- ja kirjanpitolakien vaatima aika, jonka jälkeen ne tuhotaan luotettavalla tavalla. Verkkokaupan käyttöoikeus on vain yli 18-vuotiailla.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö antaa suostumuksensa uutiskirjeen lähettämiselle, päivittää omia tietojaan tai ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen. Lisäksi henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä liittyy sähköpostilistalle erilaisten arvontojen tai ilmaisoppaiden latauksen yhteydessä tai tulossa olevien tuotteiden odotuslistan kautta.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta Ruusupuu Finlandin ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti Suomen viranomaisille niin pyydettäessä.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille vain ja ainoastaan Active Campaign sähköpostimakkinointiohjelmaa käytettäessä. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield Standardiin.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu salasanalla suojattuun tietojärjestelmään. Se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Paperimuodossa oleva rekisteriaineisto on sijoitettu siten, että yrityksen ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tällöin lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Ruusupuu Finland, Kaija Puro / rekisteriasiat, Merivalkama 14, 02320 Espoo.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita, että pyyntö koskee Ruusupuu Finland asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle. Käyttäjä voi poistaa sähköpostilistalla olevat tietonsa uutiskirjeen lopussa olevan mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Huomioithan, että käyttäjällä/verkkokauppatilaajalla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen säilyttämistä (esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädännöstä johtuen).

Emme tee käyttäjää koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos käyttäjä on tyytymätön yritykselle lähettämänsä valituksen käsittelyyn.

EVÄSTEET

Kaupallisten sivustojen tapaan yritys kerää tietoja ruusupuu.fi– ja ruusuenergiaa.fi- sivustoilla vierailevilta käyttäjiltä. Tietoja käytetään palvelun parantamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Käyttäjän tulee hyväksyä evästeet sallimalla evästeiden käyttö omalla selaimellaan voidakseen jatkaa sivuston käyttöä. Muussa tapauksessa sivuston käyttö tulee lopettaa heti.

Jos käyttäjä haluaa poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, käyttäjällä on siihen täysi oikeus. Selaimen asetuksiin tutustumalla löytyy tämä vaihtoehto. Evästeiden kieltäminen saattaa kuitenkin heikentää sivuston käytön sujuvutta.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla: myynti(at)ruusupuu.fi.

Myyjän yhteystiedot ja Y-tunnus

Ruusuenergiaa®/ Ruusupuu Finland Merivalkama 14 02320 ESPOO puh. +358 (0)10 23 111 23 Y-1370325-8 Rekisteröity kotipaikka: Espoo (Ruusuenergiaa® on Ruusupuu Finland:n rekisteröity tavaramerkki)

Merchant info

Bloom & Flourish

myynti@ruusupuu.fi
Business ID: 1370325-8
VAT ID: FI13703258