Privacy Policy for SaraLee | Rockin' Bird Vocals

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä Rockin’ Bird Vocals Mäkelänkatu 4 DB 22, 00510 Helsinki p. +358 440 779677 info@rockinbirdvocals.com

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Saara Mustonen p. 358 440 779677 info@rockinbirdvocals.com

  2. Rekisterin nimi Rockin’ Bird Vocals:n asiakas- ja markkinointirekisteri

  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä tapahtumiin ja koulutuksiin osallistumisen yhteydessä.

  4. Rekisterin tietosisältö Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaat, rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt, Rockin’ Bird Vocals:in tapahtumaan osallistuneet henkilöt tai markkinointiluvan antaneet henkilöt.

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 1) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen perustiedot, kuten nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). 2) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot ja tiedot tapaamisista.

Rockin’ Bird Vocals käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

  2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  3. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Tietoja säilytetään suojattuina salasanan takana ja tietokone, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla.

  4. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Merchant info

SaraLee | Rockin' Bird Vocals

info@rockinbirdvocals.com
Business ID: 2845147-9
VAT ID: FI28451479