Privacy Policy for Riikan JoogaHetki osta verkossa <3

Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä Riikan JoogaHetkiAjosharjuntie 1, 35700 Vilppula  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Riikan joogaHetki 
Ratakatu 8
35800 Mänttä 
0503253075 
joogahetki.info@gmail.com

 2. Rekisteröidyt Verkkokaupan asiakkaat.Varauskalenteriin joogatunnin varanneet henkilöt.

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus Rekisterin pitämisen peruste: Verkkokaupassa tuotteen toimittaminen asiakkaalle.Tuntien varauskalenterissa asiakas saa tiedon tunnin varauksesta/peruutuksesta   asiakkaan laskutus tunneille tehdyistä varauksista, toimii varauskalenterin mukaan.  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  asiakassuhteen hoitaminen ja toimitus palveluista ja muutoksista kertominen 

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  Yhteystiedot:nimi osoite sähköposti puhelinnumero 
Asiakastiedot  Holvi verkkokaupan ostoksetVaratut tunnit viikkokalenterissa

 5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen joogahetki.info@gmail.com Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Oikeus tietojen oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

 6. Säännönmukaiset tietolähteet Holvi verkkokauppa.Tuntien varauskalenteri: www.varaaheti.fi/joogasalialku Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä taivarauskalenterin kautta asiakkaalta itseltään

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutuksetTietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Riikan JoogaHetken ulkopuolelle.  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti vain Holvikauppaa ja varauskalenteria tunteihin: Visma Passeli OyHolvi Payment Services Oy

 1. Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa Rekisteröitymisen pääsee poistamaan itse varauskalenterin kautta tai laittamalla pyynnön yritykselle

 2. Henkilötietojen käsittelijäRiikka Lauttaanaho, Riikan JoogaHetki

 3. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 4. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Tietoja käytetään vain varausten tekemiseen ja laskutukseen sekä muutoksista ilmoittamiseen.

Merchant info
Riikan JoogaHetki osta verkossa <3
riikan@joogahetki.info
Business ID: 2598972-4
VAT ID: FI25989724