English

Millainen-kortit

€39.00

Incl. VAT 24.00% 39 in stock
Product description

Millainen-kortit on luotu palvelumuotoilun työkaluksi auttamaan arvojen, tunteiden, mielikuvien tai ominaisuuksien kuvaamisessa. Kortteja voi käyttää myös monella muulla tavalla herättämään ajatuksia, ideoita ja keskustelua.

Millainen-korttien avulla voi löytää vastauksia kysymyksiin:

  • Millainen tuote, palvelu tai yritys on?
  • Millainen tuotteen, palvelun tai yrityksen brändi on?
  • Millainen tuotteen, palvelun tai yrityksen viestinnän ääni on?
  • Millaisia mielikuvia tuote, palvelu tai yritys herättää?
  • Millaisia arvoja tuote, palvelu tai yritys edustaa?

Perusidea: kortteja voi käyttää yksin, pareittain tai ryhmässä. Korteista voi käyttää pelkkiä kuvapuolia, pelkkiä tekstipuolia tai molempia. Kuva- ja tekstipuolet eivät liity toisiinsa. Korttien avulla voi koota ryhmittelyjä ominaisuuksista, mielikuvista ja arvoista, mitä tuotteeseen, palveluun, yritykseen tai muuhun asiaan halutaan liittää.

Pakassa on 54 korttia.

Lue lisää

Pajun kauppa