English

Kerronnan voima - Narratiivi sävellyksen tulkinnassa

€25.00

Incl. VAT 10.00%
Product description

Narratiivinen tulkinnanmuodostus tuo soittamiseen iloa ja ilmaisuvoimaa. Pianisti Maria Männikkö puhuu kirjassa kerronnallisuusmetodistaan, jossa musiikista kumpuavia mielikuvia ja teokseen rakennettua juonta hyödynnetään sävellyksen ymmärtämisessä. Hän peilaa ajatuksiaan psykologi Jerome Brunerin narrativiikäsitystä vasten ja havainnollistaa lopuksi kertomuksen luomista Enrique Granadosin teoksessa Coloquio en la reja (Keskustelu ik­ kunaristikon äärellä). ISBN: 978-952-329-098-3 (PAINETTU) ISBN: 978-952-329-099-0 (SÄHKÖINEN) EST 40 (ISSN 1237-4229) UNIGRAFIA HELSINKI 2018

KASKENMÄEN KOTIKONSERTIT