English

Hyvinvoiva lapsi oppii (sisältää postikulut 5.40€)

€49.90

Incl. VAT 10.00%
Product description

"Kirja siitä, miten vahvistamme aikuisten ymmärrystä ja hyväksyntää, jotta jokainen lapsi saisi kasvaa ja kehittyä kohti sellaista elämää, jota hän itse toivoisi saavansa elää."

Meitä kaikkia tarvitaan, että jokainen lapsi saisi kasvaa turvallisessa, huolehtivassa sekä kasvua, kehitystä ja oppimista tukevassa ympäristössä. Pieni lapsi rakentaa itseään ja tulevaisuuttaan meidän aikuisten turvallisessa ja ymmärtävässä ohjauksessa. Kaiken keskiössä on laadukas vuorovaikutus, läsnäolo sekä lapsen tarpeiden aito kuuleminen, näkeminen ja tarpeisiin vastaaminen. Nämä ovat varhaiskasvatuksen toiminnan ydintä, mutta onko näille varattu riittävästi aikaa tämän päivän kasvatuksessa ja opetuksessa? Entä mitkä ovat niitä toiminnan sisältöjä, minkä varan lapsi rakentaa itseään, omia vahvuuksiaan ja omaa persoonallista tapaansa toimia?

Tällä hetkellä arkea värittävät kiire, meteli, resurssipula ja huoli tulevasta. Meillä kaikilla on kuitenkin myös avaimia oman ja lähiympäristömme hyvinvoinnin rakentamiseen ja parantamiseen.

Kirjani kautta vastaan mm kysymyksiin; miten lapsen arkea ja toimintaa voi rakentaa niin, että lapsi tulee aidosti kuulluksi ja nähdyksi, miten arkea hidastetaan, ja miten aidolle läsnäololle ja yhteyden tunteille annetaan tilaa. Kirja sisältää runsaasti tutkimustietoa, vinkkejä, menetelmiä ja toimintatapoja. Arkea ei rakenneta kuitenkaan yksittäisten vinkkien, ideoiden tai tiedonmurusten varaan, ja kirjan lukeminen ja sen ajatusten omaksuminen edellyttävät aikaa, pohdintaa sekä dialogia työyhteisön sisällä, että kirjan sisältämät ajatukset muuttuvat aidoiksi ja konkreettisiksi teoiksi lasten hyvinvoinnin eteen. Jokainen lapsi on ansainnut parasta, mitä me aikuiset voimme heille tarjota oman toimintamme, ajattelumme ja ymmärryksemme kautta.

Kirjan koko on A4 ja kirjassa on 400 sivua. Kirjassa on myös kopioitavaa materiaalia.

HUOM yritykset ja kunnat! Jos toivotte verkkolaskua tai tilaatte useamman kirjan kerralla, laittakaa ensin sähköpostia osoitteeseen annele.wiman@lapsioppii.fi. Otan verkkolaskutilaukset erikseen.

HUOM HUOM Muistathan laittaa tilaukseen myös puhelinnumerosi, mihin viesti kirjan saapumisesta voidaan lähettää!

LapsiOppii