Privacy Policy for Oriveden Osmake

Tietosuojaseloste verkkokaupalle Oriveden Osmake

Rekisterin pitäjä: Oriveden seudun matkailunkehittämisyhdistys OSMAKE ry

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Anne Kahelin, Haukisuontie 14, 35220 Eräjärvi, p. 0400834692
 2. Rekisterin nimi: Oriveden Osmaken verkkokaupan myynti -ja asiakaspalvelurekisteri (verkkopalvelu Holvi.com:ssa).
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä sekä kirjanpitolain ja yhdistylain vaatimusten mukaisesti kirjanpidon ja toiminnantarkastuksen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään tapahtumiin sekä muihin järjestäjäorganisaation ja sen jäsenen Oriveden kaupungin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
 4. Rekisterin tietoseloste: Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan henkilön, yrityksen tai yhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot. Tieto rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtuneesta rekisteröidyn käyttäytymisestä sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, sekä yhteydenotot. Rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan annetut tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero ja osoite.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet: Tietolähteinä ovat asiakkaan sivuston kautta ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, asiakkuudenhallintajärjestelmän tiedot
 6. Säännönmukaiset luovutukset: Rekisteritietoja voidaan jakaa vain Oriveden seudun matkailunkehittämisyhdistyksen sisällä mukaanlukien yhdistyksen jäsen Oriveden kaupunki.
 7. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri sijaitsee .Holvi.comin palvelimella
 8. Tarkastusoikeus: Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.
 9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.
 10. Evästeet: Tämän sivuston evästeitä (eng. cookies) vastaa Holvi.com. Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla.
 11. Sivuston käytön tilastointi: Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.
Merchant info