Privacy Policy for Noonien Shop

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä Noonien | Y-2629338-2 VAT FI26293382 Yhteystiedot: Pirjo Surakka-Cooper noonien.shop@gmail.com

Rekisteröidyt Yksityiset asiakkaat, yritysasiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Peruste: Sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Käyttötarkoitus: Asiakassuhteen hoitaminen, tilauksen käsittely ja toimitus sekä arkistointi kirjanpitoa varten.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilauksen tuotesisältö ja toimitustapa. Yritysasiakkaalta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen noonien.shop@gmail.com Tarkastusoikeus - Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen - Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus - Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto - Rekisteröintitietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus - Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Suostumuksen peruuttaminen - Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä / verkkolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: HOLVI, Posti Oy, Matkahuolto

Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Merchant info

Noonien Shop

noonien.shop@gmail.com
Business ID: 2629338-2
VAT ID: FI26293382