Terms and conditions for Newton shop

Sopimusehdot Newton Physics Oy Sopimusehtojen tarkoitus ja hyväksyminen Nämä sopimusehdot koskevat kaikkia Newton Physics Oy:n (myöhemmin Newton) järjestämiä palveluita. Varaamalla paikan Newtonin palveluihin, asiakas ilmaisee että on ymmärtänyt sopimuksen sisällön ja merkityksen ja hyväksyy asiakirjassa esitetyt seikat. Newtonin palvelut Starttikurssit ja ryhmävalmennukset ovat tietyn ajanjakson aikana toteutettuja, kurssimuotoisia valmennuksia. Kurssit ja valmennukset varataan maksamalla kurssi ilmoittautumisen yhteydessä. Asiakas on varannut itselleen paikan kurssilta vasta, kun kurssi on maksettu. Kurssi- tai valmennusmaksua ei palauteta. Mikäli asiakas kuitenkin joutuu perumaan osallistumisensa (esim. äkillinen sairastuminen), voidaan hänet siirtää jollekin tulevista kursseista tai valmennuksista. Siirtotapauksissa asiakkaan on esitettävä kirjallinen todiste siirron syystä. Henkilökohtainen valmennus on Newtonin ja asiakkaan sopima valmennuskokonaisuus, jonka kesto ja tarkka sisältö sovitaan aina erikseen. Kaikki sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja niissä on 1 kuukauden irtisanomisaika. Kaikki alle 18 vuotiaan kanssa tehtävät sopimukset allekirjoittaa huoltaja. Vapautus Vastuusta Osallistuminen Newtonin palveluihin on vapaaehtoista. Asiakas on tietoinen fyysiseen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Asiakas on tietoinen harjoittelun olevan sen luonteista, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski. Oman terveydentilan ja taitotason arviointi on asiakkaan omalla vastuulla. Jos asiakas on epävarma omasta terveydentilastaan, hän on velvollinen itse käymään lääkärintarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista. Tietoisena fyysiseen harjoittelun sisältyvistä riskeistä, vapauttaa asiakas järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta terveyteen tai varallisuuteen mahdollisesti kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Jos tuot lapsesi Newtonille harjoittelusi ajaksi, on lapsi aina täysin vanhempansa vastuulla. Lapset eivät saa olla salin puolella harjoitusten aikana, vaan heidän tulee odottaa aulassa tai muussa sille tarkoitetussa paikassa. Newton ei vastaa vanhempiensa mukanaan tuomien lasten minkäänlaisista vahingoista Newtonin tiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä. Muut sopimusasiat Kaikki harjoittelu Newtonilla tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla ja asiakas on vastuussa myös omaisuudestaan jonka tuo mukanaan keskukseen. Keskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenille arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Mahdolliset muut hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 2kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista. Maksujen viivästyessä on keskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Newton on ottanut oman toimintansa varalle vastuuvakuutuksen, asiakas on itse vastuussa omista vakuutuksistaan. (esimerkiksi tapaturma- ja/tai sairauskuluvakuutukset) Newton sitoutuu tarjoamaan jäsenilleen laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ja välineitä niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla. Newton varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan 2 kk ennen muutosta. Mikäli asiakkaan etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu. Mikäli asiakas ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Merchant info

Newton shop

info@newtonfinland.fi
Business ID: 2678201-2
VAT ID: fi26782012