Privacy Policy for Luxtaste Oy

1. Rekisterin rekisterinpitäjä

Tämän rekisterin rekisterinpitäjä on Suomalainen yritys Kuningas Kuljetus Oy (Y-tunnus 2422289-8)
Kuningas kuljetus Oy:n yhteystiedot yksityisyydensuojaa koskevissa asioissa:
Info@luxtaste.fi
Puh.: +358 40 7372381
Jos sinulla on Kuningas kuljetus oy:n henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, huolenaiheita tai ideoita, ota meihin yhteyttä.

2. Määritelmät

Seuraavassa selitetään tärkeimmät tässä yksityisyydensuojassa käytettävät termit:
1. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, joka on ostanut tai tilannut jotain Kuningas kuljetus Oy:ltä tai jolla on jokin muu olennainen yhteys Kuningas kuljetus Oy:seen, kuten uutiskirjeen tilaus.
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Kuluttaja-asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka ovat kuluttajia, eivät liiketoiminnan edustajia.)

 1. Potentiaalisella kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan ketä tahansa kuluttajaa, joka ei ole vielä tai enää aktiivinen asiakas. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Potentiaalisella kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan kuluttajaa, joka ei ole vielä tai enää aktiivinen asiakas.)

 2. Yritysasiakkaalla tarkoitetaan sellaisen yrityksen tai julkisen tahon edustajaa, joka on ostanut tai tilannut jotain Kuningas kuljetukselta tai jolla on jokin muu olennainen yhteys Kuningas kuljetus Oy:seen. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Yritysasiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka ovat jonkin yrityksen tai julkisen tahon edustajia.)

 3. Potentiaalisella yritysasiakkaalla tarkoitetaan mitä tahansa sellaisen yrityksen tai julkisen tahon edustajaa, joka ei ole vielä tai enää aktiivinen asiakas. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Potentiaalisella yritysasiakkaalla tarkoitetaan sellaisen yrityksen tai julkisen tahon edustajaa, joka ei ole vielä tai enää aktiivinen asiakas.)

 4. Eturyhmillä tarkoitetaan muun muassa toimittajien edustajia, lehdistöä, Kuningas kuljetus oy:n palveluja tarjoavia tahoja ja muita sidosryhmiä sekä kaikkia Kuningas kuljetus Oy:n toimitiloissa vierailevia. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Eturyhmillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on jonkinlainen muu yhteys Kuningas kuljetus Oy:n, kuten toimittajasuhde.)

 5. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä rekisteröity) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia sinuun liittyviä tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa tai joista olet tunnistettavissa (rekisteröity).)

 6. Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoisesti annettua ja yksilöityä tahdonilmaisua.)

 7. Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia.)

3. Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi ja millä perusteella?

Tämä yksityisyydensuoja kattaa kuluttajien, liiketoiminnan edustajien sekä erilaisten eturyhmien edustajien henkilötietojen käsittelyn. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Tämä yksityisyydensuoja kattaa henkilötietojesi käsittelyn kaikkiin Kuningas kuljetus Oy:n liiketoimintoihin liittyen.)

Seuraavassa kerromme tarkemmin eroista eri ryhmien välillä. Yhtä tai useampaa tehtävää ja tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Seuraavassa kerromme siitä, miten tietojen käsittely saattaa erota eri henkilöryhmien välillä. )

3.1. Kuluttaja-asiakkaat ja yritysasiakkaat

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen:
Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi tarjotessaan sinulle tuotteita ja palveluja esimerkiksi, kun ostat tuotteitamme, käytät digitaalisia palvelujamme, tilaat uutiskirjeitämme tai osallistut tapahtumiin. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää tietojasi tarjotaksemme sinulle tuotteita ja palveluja.)

Asiakassuhteen hallinta, analysointi ja kehittäminen:

Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen sinun ja edustamasi tahon kanssa. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää henkilötietojasi asiakassuhteen hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen.)

Viestintä kanssasi:

Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi viestintään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle kutsuja, tärkeitä varoituksia ja muita vastaavia tuotteisiimme, palveluihimme, tai markkinatutkimukseen liittyviä ilmoituksia sekä pyytääkseen sinulta tuotteitamme ja palvelujamme koskevaa palautetta. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää henkilötietojasi viestintään kanssasi.)

Markkinointi sinulle:

Kuningas kuljetus oy voi ottaa sinuun yhteyttä parantaakseen asiakaskokemustasi Kuningas kuljetus oy kanssa kertomalla sinulle uusista tuotteista, palveluista tai kampanjoista. Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi yksilöidäkseen tarjontaa ja tarjotakseen sinulle olennaisempaa sisältöä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi suositusten antamista sekä räätälöidyn sisällön ja mainonnan näyttämistä palveluissamme (kuten verkkosivustoilla, sovelluksissa ja markkinointisähköposteissa) sekä kolmannen osapuolen palveluissa (kuten sivustojen mainospalkeissa). (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai kampanjoista. Voimme käyttää henkilötietojasi yksilöidäksemme tarjontaamme ja tarjotaksemme sinulle olennaisempaa sisältöä. )

Tuotteiden ja palvelujen hallinta ja kehittäminen:

Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi hallitakseen ja kehittääkseen Kuningas kuljetus oy liiketoimintaa, mukaan lukien sen tuotteita ja palveluja. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää henkilötietojasi hallitaksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.)

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen seuraaviin perusteisiin (yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti):

(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Henkilötietojesi käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:)

a) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi omasta pyynnöstäsi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Käsittely on tarpeen solmimamme sopimuksen perusteella.)

b) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esimerkiksi velvoite pitää kirjaa kirjanpitolain perusteella). (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Meillä on oikeudellinen velvoite käsitellä tietojasi.)

c) Käsittely on tarpeen Kuningas kuljetus oy:n oikeutettujen etujen turvaamiseksi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Meillä on yrityksenä oikeutettuja etuja.)

d) Olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Olet antanut meille suostumuksen.)

Kuningas kuljetus oy:n tai edellä olevassa kohdassa c) viitatun kolmannen osapuolen oikeutettuja etuja voivat olla muun muassa seuraavat:
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat:Oikeutettuja etujamme voivat olla esimerkiksi markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen ja väärinkäytösten tutkinta. ) - oikeus edistää Kuningas kuljetus oy:n tuotteiden ja palvelujen myyntiä suoramarkkinoinnin avulla, mukaan lukien profilointi markkinointi- ja myyntitarkoituksia varten - liiketoiminnan kehittäminen - mahdollisten väärinkäytösten tutkinta

3.2. Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat ja potentiaaliset yritysasiakkaat

Markkinointi sinulle:

Kuningas kuljetus oy voi ottaa sinuun yhteyttä mainostaakseen tuotteitaan ja palvelujaan. Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi yksilöidäkseen tarjontaa ja tarjotakseen sinulle olennaisempaa sisältöä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi suositusten antamista sekä räätälöidyn sisällön ja mainonnan näyttämistä palveluissamme (kuten verkkosivustoilla, sovelluksissa ja markkinointisähköposteissa) sekä kolmannen osapuolen palveluissa (kuten sivustojen mainospalkeissa). (Tärkeimmät termit ovat seuraavat:Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai kampanjoista. Voimme käyttää henkilötietojasi yksilöidäksemme tarjontaamme ja tarjotaksemme sinulle olennaisempaa sisältöä. )

Viestintä kanssasi:

Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi viestintään, esimerkiksi pyytääkseen sinulta palautetta aiemmasta toiminnastamme kanssasi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää henkilötietojasi viestintään kanssasi.)

Tuotteiden ja palvelujen hallinta ja kehittäminen:

Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi hallitakseen ja kehittääkseen Kuningas kuljetus oy:n liiketoimintaa, mukaan lukien sen tuotteita ja palveluja. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää henkilötietojasi hallitaksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.)

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen seuraaviin perusteisiin (yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti):
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Henkilötietojesi käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:)
a) Käsittely on tarpeen Kuningas kuljetus oy:n oikeutettujen etujen turvaamiseksi.
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Meillä on yrityksenä oikeutettuja etuja.)

b) Olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn.
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Olet antanut meille suostumuksen.)

Kuningas kuljetus oy:n oikeutettuja etuja, joihin viitattiin edellä kohdassa a), voivat olla muun muassa seuraavat:
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Oikeutettuja etujamme voivat olla esimerkiksi markkinointi, potentiaalisten asiakkaiden asiakaspalvelu ja liiketoiminnan kehittäminen.) - oikeus edistää Kuningas kuljetus oy:n tuotteiden ja palvelujen myyntiä suoramarkkinoinnin avulla, mukaan lukien profilointi markkinointi- ja myyntitarkoituksia varten - asiakaspalvelu potentiaalisille asiakkaille - liiketoiminnan kehittäminen

3.3. Eturyhmät

Eturyhmillä tarkoitamme muun muassa lehdistön edustajia, Kuningas kuljetus oy:n palveluja tarjoavien tahojen edustajia ja muiden sidosryhmien edustajia sekä Kuningas kuljetus oy:n toimitiloissa vierailevia.

Suhteen hallinta, analysointi ja kehittäminen:

Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi suhteen hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen sinun ja edustamasi tahon kanssa.
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää henkilötietojasi suhteemme hallintaan, analysointiin ja kehittämiseen.)

Viestintä kanssasi:

Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi viestintään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle uutisia, varoituksia ja muita suhteeseemme liittyviä ilmoituksia.
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää henkilötietojasi viestintään kanssasi.)

Tuotteiden ja palvelujen hallinta ja kehittäminen:

Kuningas kuljetus oy voi käyttää henkilötietojasi hallitakseen ja kehittääkseen Kuningas kuljetus oy:n liiketoimintaa, mukaan lukien sen tuotteita ja palveluja.
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää henkilötietojasi hallitaksemme ja kehittääksemme liiketoimintaamme.)

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen seuraaviin perusteisiin (yhtä tai useampaa tarkoitusta voidaan soveltaa samanaikaisesti):
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Henkilötietojesi käsittely perustuu seuraaviin lainmukaisiin perusteisiin:)

a) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen solmimista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi omasta pyynnöstäsi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Käsittely on tarpeen solmimamme sopimuksen perusteella.)

b) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esimerkiksi velvoite pitää kirjaa kirjanpitolain perusteella). (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Meillä on oikeudellinen velvoite käsitellä tietojasi.)

c) Käsittely on tarpeen Kuningas kuljetus oy:n oikeutettujen etujen turvaamiseksi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Meillä on yrityksenä oikeutettuja etuja.)

d) Olet antanut suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Olet antanut meille suostumuksen.)

Kuningas kuljetus oy:n oikeutettuja etuja, joihin viitattiin edellä kohdassa c), voivat olla muun muassa seuraavat: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Oikeutettuja etujamme voivat olla esimerkiksi markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen.)
- oikeus mainostaa Kuningas kuljetus oy:n liiketoimintaa lehdistötiedotteiden avulla
- liiketoiminnan kehittäminen

Edellä mainitun lisäksi Kuningas kuljetus oy käyttää tietojasi tehtävästäsi riippumatta, mikäli katsomme, että se on tarpeen turvallisuussyistä tai mahdollisten petosten tai sopimustemme tai tämän yksityisyydensuojan rikkomusten tutkimiseksi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää tietojasi aina, jos se on mielestämme tarpeen turvallisuussyistä tai jos tutkimme mahdollisia sopimustemme tai tämän yksityisyydensuojan rikkomuksia.)

4. Millaisia tietoja voimme kerätä sinusta?

Kuningas kuljetus oy:n rekisteri voi sisältää seuraavantyyppisiä tietoja ja kyseisiin tietotyyppeihin tehtyjä muutoksia: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käsitellä seuraavantyyppisiä tietoja:)

4.1. Tiedot, joita voidaan kerätä kaikista rekisteröidyistä:

(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Perustiedot kaikista rekisteröidyistä, kuten yhteystiedot, kiinnostuksenkohteesi ja valintasi, sekä tiedot, joita kerätään, kun käytät palvelujamme tai olet vuorovaikutuksessa kanssamme.)
- etu- ja sukunimet
- yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja/tai postiosoite)
- sukupuoli
- kielivalinnat
- tietojesi syöttöajankohta rekisteriin
- kampanjat, mainostus ja muu sinulle suunnattu viestintä, sekä kyseisten tietojen käyttö, mukaan lukien osallistuminen tapahtumiin
- kiinnostuksenkohteet ja muut tiedot tai antamasi kyselytiedot
- suoramarkkinointivalinnat
- henkilötietoihisi liittyvien oikeuksien käyttö (kuten oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen)
- automaattisesti kerätyt tiedot (kuten IP-osoite, laitteesi käyttöjärjestelmä, selaintyyppi ja kieli)
- mobiililaitteen tunnistetiedot (kuten laitteesi yksilöllinen tunniste ja laitteesi nimi)
- tallenteet asiakaspalvelupuheluista sekä sähköposti- ja chat-keskusteluista

4.2. Kuluttaja-asiakkaat

Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Kuningas kuljetus oy voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Jos olet kuluttaja-asiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja: )
- tilaus-, osto- ja palautehistoria
- syntymäpäivä
- sosiaalisen median käyttäjänimet
- toiminta Kuningas kuljetus oy:n sosiaalisen median kanavilla tai niihin liittyen

4.3. Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat

Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Kuningas kuljetus oy voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Jos olet potentiaalinen kuluttaja-asiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja:)
- sosiaalisen median käyttäjänimet
- toiminta Kuningas kuljetus oy:n sosiaalisen median kanavilla tai niihin liittyen

4.4. Yritysasiakkaat

Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Kuningas kuljetus oy voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Jos olet yritysasiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja:)
- titteli ja/tai työnkuvaus nykyisissä tai aiemmissa työtehtävissä, jotka liittyvät asiakassuhteeseen Kuningas kuljetus oy:n kanssa
- sen yksikön nimi ja liiketoimintatiedot, jossa työskentelet nykyisin tai jossa työskentelit aiemmin Kuningas kuljetus oy:n asiakassuhteeseen liittyen
- tilaus-, osto- ja palautehistoria

4.5. Potentiaaliset yritysasiakkaat

Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Kuningas kuljetus oy voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Jos olet potentiaalinen yritysasiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja:)
- titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä työtehtävässä
- sen yksikön nimi ja liiketoimintatiedot, jossa työskentelet nykyisin
- tiedot aiemmasta työsuhteestasi yrityksessä, joka on Kuingas kuljetus oy:n asiakas

4.6. Eturyhmät

Kohdassa 4.1. olevan luettelon lisäksi Kuiningas kuljetus oy voi kerätä seuraavantyyppisiä tietoja: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Jos olet eturyhmiemme kuluttaja-asiakas, voimme kerätä tämäntyyppisiä lisätietoja:)
- titteli ja/tai työnkuvaus nykyisissä tai aiemmissa työtehtävissä, jotka liittyvät asiakassuhteeseen Kuiningas kuljetus oy:n kanssa
- sen yksikön nimi ja liiketoimintatiedot, jossa työskentelet nykyisin tai jossa työskentelit aiemmin Kuningas kuljetus oy:n asiakassuhteeseen liittyen
- sisältö, jota olet luonut Kuningas kuljetus oy liittyen (esimerkiksi kirjoittamasi uutisartikkelit

5. Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

5.1. Kaikkia rekisteröityjä koskevat lähteet

Kuningas kuljetus oy kerää henkilötietojasi suoraan sinulta, esimerkiksi seuraavista lähteistä: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Keräämme henkilötietojasi suoraan sinulta esimerkiksi digitaalisesta toiminnastasi ja asiakaspalveluyhteydenotoista. )
- verkkosivulomakkeet (esim. , markkinointikampanjat, uutiskirjetilaukset, kilpailut, palautelomakkeet, osallistuminen tutkimuksiin)
- mobiilisovellukset
- tapahtumissa ja myymälöissä täytettävät lomakeasiakirjat
- puhelinkeskustelut, sähköpostiviestintä ja chat-keskustelut
- asiakaspalveluviestintä
Kuningas kuljetus oy kerää henkilötietoja teknisestä laitteesta, jota käytät viestintään Kuiningas kuljetus oy:n kanssa.
Kuningas kuljetus oy voi saada ja päivittää rekisterinsä henkilötietoja viranomaisilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat henkilötietopalveluja. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme kerätä ja päivittää henkilötietojasi kyseisiä palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. )

5.2. Kuluttaja-asiakkaat

Kuningas kuljetus oy voi kerätä henkilötietoja Kuningas kuljetus oy:n verkkokaupoista sekä Kuningas kuljetus oy:n sosiaalisen median kanavista Kuningas kuljetus oy:n liiketoimintakategorioihin liittyvän sisällön osalta. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme kerätä henkilötietojasi verkkokaupoistamme ja verkkokauppakumppaneiltamme sekä sosiaalisen median kanavista.) Kuningas kuljetus oy voi kerätä henkilötietoja Kuiningas kuljetus oy:n verkkokauppoihin liittyviltä maksupalveluntarjoajilta.

5.3. Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat

Kuningas kuljetus oy voi kerätä henkilötietoja Kuningas kuljetus oy:n sosiaalisen median kanavista Kuningas kuljetus oy:n liiketoimintakategorioihin liittyvän sisällön osalta (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme kerätä henkilötietojasi sosiaalisen median kanavistamme.)

5.4. Yritysasiakkaat

Kuningas kuljetus oy kerää henkilötietoja Kuningas kuljetus oy:n verkkokaupoista. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme kerätä henkilötietojasi verkkokaupoistamme ja kollegoiltasi.) Kuningas kuljetus oy voi kerätä henkilötietoja yritysasiakkaalta, kun yrityksen edustaja antaa muiden työntekijöiden henkilötietoja Kuningas kuljetus oy:lle.

5.5. Potentiaaliset yritysasiakkaat

Kuningas kuljetus oy voi kerätä henkilötietoja yritysten verkkosivustoilta, kaupparekisteristä, sosiaalisesta mediasta ja muista julkisista lähteistä. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme kerätä henkilötietojasi julkisista lähteistä.)

5.6. Eturyhmät

Kuningas kuljetus oy voi kerätä henkilötietoja organisaatioiden verkkosivustoilta, kaupparekisteristä, sosiaalisesta mediasta ja muista julkisista lähteistä. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme kerätä henkilötietojasi julkisista lähteistä.)

6. Kenelle voimme siirtää ja luovuttaa henkilötietojasi?

Kuningas kuljetus ei myy, vuokraa tai muutoin paljasta henkilötietojasi Kuningas kuljetus oy:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jäljempänä todeta toisin. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Emme paljasta henkilötietojasi Kuningas kuljetus oy:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jäljempänä todeta toisin.)

Kuningas kuljetus oy voi jakaa henkilötietojasi valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka tuottavat Kuningas kuljetus oy:lle palveluja tässä yksityisyydensuojassa kuvattuihin tarkoituksiin, sovellettavan lainsäädännön puitteissa. Tähän voivat sisältyä esimerkiksi asiakaspalvelun ja ohjelmistopalvelujen tarjoaminen, henkilötietojen hallinta ja analysointi, markkinatutkimuksen tekeminen sekä markkinoinnin hallinta ja erilaisten kampanjoiden toteuttaminen. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme jakaa henkilötietojasi valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka tuottavat meille palveluja tässä yksityisyydensuojassa kuvattuihin tarkoituksiin.)

Kuningas kuljetus oy voi jakaa henkilötietojasi saadakseen maksun tuotteista ja palveluista, mukaan lukien erääntyneiden saatavien siirto tai myynti kolmansille osapuolille perintää varten. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme jakaa henkilötietojasi perintätoimistoille. )

Koska Kuningas kuljetus oy suhtautuu vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen, Kuningas kuljetus oy ei anna kyseisten yritysten käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen liittyviin tarkoituksiin, ja Kuningas kuljetus oy vaatii niitä suojaamaan henkilötietosi tämän yksityisyydensuojan mukaisella tavalla. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Emme anna muiden yritysten käyttää henkilötietojasi muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin.)

Kuningas kuljetus oy voi jakaa henkilötietojasi tarkoin harkituille kolmansille osapuolille yhteisiin tai erillisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Voimme jakaa tietojasi kyseisiin tarkoituksiin periaatteessa vain silloin, kun kolmannen osapuolen tarkoitukset eivät ole ristiriidassa tässä yksityisyydensuojassa kuvattujen Kuningas kuljetus oy:n tarkoitusten kanssa. Vain tarvittava vähimmäismäärä henkilötietojasi jaetaan kolmansille osapuolille. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme jakaa henkilötietojasi tarkoin harkituille kolmansille osapuolille yhteisiin tai erillisiin suoramarkkinointitarkoituksiin.)

Kuningas kuljetus oy voi jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai muun vastaavan viranomaisen määräyksellä. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme jakaa henkilötietojasi oikeuden päätöksellä tai vastaavalla päätöksellä.)

Kuningas kuljetus oy voi jakaa henkilötietojasi osana fuusiota, yritysostoa, yrityksen omaisuuserien myyntiä tai palvelun siirtoa toiselle palveluntarjoajalle. Tämä koskee myös sellaisia epätodennäköisiä tapauksia, joissa yrityksestä tulee maksukyvytön tai se menee konkurssiin tai joutuu selvitystilaan, jolloin henkilötietojasi voidaan siirtää toiselle taholle kyseisen menettelyn seurauksena. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme jakaa henkilötietojasi osana yritysfuusiota, yrityskauppaa tai vastaavaa toimintojen uudelleenjärjestelyä.)

7. Siirretäänkö tietojasi Euroopan unionin ulkopuolelle?

Kuningas kuljetus oy:n palveluja voidaan tuottaa käyttämällä resursseja ja palvelimia, jotka sijaitsevat eri maissa ympäri maailmaa. Siksi Kuningas kuljetus oy voi siirtää henkilötietojasi sen maan ulkopuolelle, jossa käytät palvelujamme, esimerkiksi EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin, joissa ei ole henkilötietoja suojaavaa lainsäädäntöä tai joissa on tietosuojan osalta erilaiset oikeudelliset säännöt. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käyttää eri maissa ympäri maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia, ja voimme siirtää henkilötietojasi sen maan ulkopuolelle, jossa käytät palvelujamme, myös EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin.)

Tällöin Kuningas kuljetus oy varmistaa, että kyseiseen siirtoon on oikeudelliset perusteet ja että henkilötiedoillesi tarjotaan riittävä suoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä asiaankuuluvien viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia (tarpeen mukaan) ja edellyttämällä muiden asianmukaisten teknisten ja organisatoristen tietoturvatoimenpiteiden käyttöä. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Tämänkaltaisissa tapauksissa varmistamme henkilötietojesi asianmukaisen suojaamisen.)

8. Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

Kuningas kuljetus oy voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin jäljempänä määritetään kunkin alaryhmän osalta. Jäljempänä ilmoitettujen aikojen lisäksi Kuningas kuljetus oy voi aina käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksellisiin tai oikeudellisiin tarkoituksiin tai erityisen pitkän sitoumuksen nojalla niin pitkään kuin on tarpeellista ja perusteltua. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin jäljempänä määritetään. Lisäksi voimme aina käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksellisiin tai oikeudellisiin tarkoituksiin niin pitkään kuin se on perusteltua.)

8.1. Kuluttaja-asiakkaat

Kuningas kuljetus oy voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin asiakassuhde sinun ja Kuningas kuljetus oy:n välillä on voimassa sekä suhteen päättymistä seuraavan kolmannen kalenterivuoden loppuun asti. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käsitellä kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa sekä suhteen päättymistä seuraavan kolmannen kalenterivuoden loppuun asti, minkä jälkeen voimme katsoa sinun olevan potentiaalinen kuluttaja-asiakas.) Kun edellä määritetty ajanjakso on kulunut, Kuningas kuljetus oy voi käsitellä osaa henkilötiedoistasi ja katsoa sinun olevan potentiaalinen kuluttaja-asiakas.

8.2. Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat

Kuningas kuljetus oy voi käsitellä henkilötietojasi jatkuvasti, sillä Kuningas kuljetus oy pyrkii luomaan kanssasi asiakassuhteen. Kun asiakassuhde alkaa, käsittelyn kesto määrittyy edellä olevan kohdan 8.1. mukaisesti. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käsitellä henkilötietojasi jatkuvasti, kunnes mahdollinen asiakassuhde alkaa. )

8.3. Yritysasiakkaat

Kuningas kuljetus oy voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin asiakassuhde edustamasi yrityksen ja Kuningas kuljetus oy:n välillä on voimassa sekä suhteen päättymistä seuraavan kuudennen kalenterivuoden loppuun asti. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käsitellä yritysasiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde yrityksesi ja Kuningas kuljetus oy välillä on voimassa sekä suhteen päättymistä seuraavan kuudennen kalenterivuoden loppuun asti, minkä jälkeen voimme katsoa sinun olevan potentiaalinen kuluttaja-asiakas.)

Kuningas kuljetus oy voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin työskentelet sellaisessa yrityksessä, joka on Kuningas kuljetus oy:n asiakas, sekä sen jälkeen kuudennen kalenterivuoden loppuun asti.
Kun edellä määritetty ajanjakso on kulunut, Kuningas kuljetus oy voi käsitellä osaa henkilötiedoistasi ja katsoa sinun olevan potentiaalisen yritysasiakkaan edustaja.

8.4. Potentiaaliset yritysasiakkaat

Kuningas kuljetus oy voi käsitellä henkilötietojasi jatkuvasti, sillä Kuningas kuljetus oy pyrkii luomaan asiakassuhteen edustamasi yrityksen kanssa. Kun asiakassuhde alkaa, käsittelyn kesto määrittyy edellä olevan kohdan 8.3. mukaisesti. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käsitellä henkilötietojasi jatkuvasti, kunnes potentiaalinen asiakassuhde alkaa.)

8.5. Eturyhmät

Kuningas kuljetus oy voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin kuulut johonkin Kuningas kuljetus oy:n eturyhmään, kuten yhteistyökumppaneihin tai lehdistön edustajiin. Kuningas kuljetus oy voi käsitellä tuotteiden tai palvelujen toimittajaan tai sopimussuhteiseen yhteistyökumppaniin liittyviä henkilötietoja sopimussuhteen päättymistä seuraavan kuudennen kalenterivuoden loppuun asti. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin Kuningas kuljetus oy:n eturyhmän jäsen. Voimme käsitellä toimittajaan tai sopimussuhteiseen yhteistyökumppaniin liittyviä henkilötietoja sopimussuhteen päättymistä seuraavan kuudennen kalenterivuoden loppuun asti.)

9. Miten voit käyttää erityyppisiä oikeuksiasi?

Kaikkia oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä Kuningas kuljetus oy:hyn, jonka yhteystiedot on annettu edellä osiossa. Kuningas kuljetus oy antaa sitten tarkempia ohjeita tietyn oikeuden käyttämiseen. Jos Kuningas kuljetus oy:llä on perusteltua syytä epäillä pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyyttä, Kuningas kuljetus oy voi pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi vahvistamiseksi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Kaikkia oikeuksia voi käyttää pyytämällä ohjeet Kuningas kuljetus oy:ltä. )

Kuningas kuljetus oy toimittaa sinulle tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty pyyntösi takia, kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella pyyntöjen monimutkaisuuden ja määrän mukaan. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Toimitamme tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty, yleensä kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.)

9.1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada Kuningas kuljetus oy:ltä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada tietoa henkilötiedoistasi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötiedoista, joita käsittelemme.)

9.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että Kuningas kuljetus oy oikaisee ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Sinulla on oikeus vaatia virheellisten henkilötietojen oikaisua.)

9.3. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus vaatia, että Kuningas kuljetus oy poistaa ilman aiheetonta viivytystä sinua koskevat henkilötiedot, mikäli jotain seuraavista perusteista sovelletaan: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista, mikäli jotain seuraavista perusteista sovelletaan.)

(a) henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
(b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
(c) vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
(d) henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti
(e) henkilötietosi on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan Kuningas kuljetus oy sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
(f) henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta tietojen poistamiseen, jos käsittely on tarpeen:
( Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Sinulla ei ole oikeutta tietojen poistamiseen, jos käsittely on tarpeen:)

(a) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi
(b) unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan Kuningas kuljetus oy sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
(c) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

9.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia Kuningas kuljetusta rajoittamaan käsittelyä seuraavissa tilanteissa:
(Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Sinulla on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista seuraavissa tilanteissa:)

(a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Kuningas kuljetus oy voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
(b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
(c) Kuningas kuljetus oy ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
(d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa päätöstä siitä, syrjäyttävätkö Kuningas kuljetus oy oikeutetut perusteet omat perusteesi.

9.5. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, mukaan lukien profilointia, joka perustuu Kuningas kuljetus oy:n oikeutettuihin etuihin. Kuningas kuljetus oy ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Kuningas kuljetus oy voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää omat etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.)

Huomaa, että tiettyjen palveluviestien vastaanottamista Pauligilta ei voi estää, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta turvallisuuteen liittyvät ja oikeudelliset ilmoitukset. Tiettyjen palveluviestien, kuten turvallisuuteen liittyvien ja oikeudellisten ilmoitusten, vastaanottamista meiltä ei voi estää.

9.6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat, Kuningas kuljetus oy toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:)
(a) käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja
(b) käsittely suoritetaan automaattisesti.

10. Onko sinun annettava meille henkilötietosi?

Jos henkilötietosi ovat tarpeen, jotta Kuningas kuljetus oy voi täyttää solmimanne sopimuksen mukaiset velvoitteensa, henkilötietojesi antaminen on pakollista. Et voi esimerkiksi tehdä ostoksia Kuningas kuljetus oy:n verkkokaupasta antamatta henkilötietojasi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Jos henkilötietosi ovat meille tarpeen sopimuksellisten velvoitteidemme täyttämiseksi, sinun on annettava meille henkilötietosi).

11. Miten voit perua antamasi suostumuksen?

Voit perua mahdollisen suostumuksen ottamalla yhteyttä Kuningas kuljetus oy:n (yhteystiedot osiossa 1) tai käyttämällä Kuningas kuljetus oy:n mahdollisesti tarjoamia sähköisiä menetelmiä. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voit perua suostumuksesi ottamalla yhteyttä Kuningas kuljetus oy:hyn käyttämällä mahdollisia sähköisiä menetelmiämme.

12. Teemmekö sinuun vaikuttavia päätöksiä automatisoiduin keinoin?

Kuningas kuljetus oy ei tee pelkästään automatisoidun käsittelyn perusteella sellaisia päätöksiä, joilla on sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muutoin vaikuttavat sinuun merkittävästi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Emme tee automatisoidusti sellaisia päätöksiä, joilla on sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muutoin vaikuttavat sinuun merkittävästi.)

13. Käsittelemmekö henkilötietojasi profilointitarkoituksiin?

Kuningas kuljetus oy voi kohdistaa mainontaa (ja mitata sen vaikutuksia) verkkosivustojensa ja sovellustensa käyttäjille sekä uutiskirjeiden vastaanottajille profiloinnin perusteella sekä Kuningas kuljetus oy:n palvelujen kautta että niiden ulkopuolella hyödyntämällä useita mainontaverkostoja ja mainosten välityspalveluja käyttämällä seuraavia tietoja joko erikseen tai yhdistettynä: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Voimme kohdentaa mainoksiamme kohderyhmillemme profiloimalla sekä Kuningas kuljetus oy:n palveluissa että niiden ulkopuolella käyttämällä seuraavia tietoja:)

 • tiedot mainontateknologiasta palveluissamme ja niiden ulkopuolella, kuten verkkojäljitteet, mainostunnisteet, evästeet ja laitetunnisteet
 • antamasi tiedot (esim. yhteystiedot)
 • tiedot palvelujemme käytöstä (esim. hakuhistoria, mainoksen klikkaus jne.)
 • tiedot muilta (esim. mainontakumppaneilta ja tietojen koostajilta)
 • tietojen pohjalta päätellyt tiedot (esim. aseman päättely työtehtävän perusteella tai sukupuolen päättely nimen perusteella).

14. Miten voit käyttää oikeuttasi tehdä valitus valvontaviranomaiselle?

Jos epäilet tietosuojalainsäädännön rikkomusta, ota ensin yhteyttä Kuningas kuljetus oy:hyn (yhteystiedot osiossa 1). Tämä yksityisyydensuoja kattaa Kuningas kuljetus oy toiminnot seuraavissa maissa: (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Tämä yksityisyydensuoja kattaa toiminnot seuraavissa maissa: )
Tanska
Viro
Suomi
Liettua
Norja
Ruotsi
Jos asiaa ei saada sovittua sinun ja Kuningas kuljetus oy:n välillä, voit ottaa yhteyttä sen maan tietosuojaviranomaisiin, jossa kyseinen Kuningas kuljetus oy:n yksikkö toimii.

15. Millaisin periaattein suojaamme henkilötietojasi?

Kuningas kuljetus oy on laatinut sähköiset ja hallinnolliset suojamenettelyt kerättävien tietojen suojaamiseksi. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Pyrimme suojaamaan henkilötietosi.)

Vain nimitetyillä Kuningas kuljetus oy:n ja Kuningas kuljetus oy:n toimeksiannosta tai sen puolesta toimivien organisaatioiden työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietorekisteriä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on Kuningas kuljetus oy:n tai sen yhteistyökumppanin myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Olemme luoneet erilaisia käyttöoikeustasoja sen mukaan, millaisia tietoja henkilö tarvitsee työkuvauksensa perusteella. Rekisterit on suojattu palomuurilla, joka estää luvattoman käytön Kuningas kuljetus oy:n ulkopuolelta. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Vain nimitetyillä Kuningas kuljetus oy:n työntekijöillä ja toimeksiannostamme tai puolestamme toimivien organisaatioiden työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietorekisteriä.)

Kaikilla Kuningas kuljetus oy:n työntekijöillä ja Kuningas kuljetus oy:n alihankkijoilla on velvollisuus pitää työnsä yhteydessä saamansa henkilötiedot luottamuksellisina. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Kaikkien henkilötietoja käyttävien on pidettävä tiedot luottamuksellisina.)

Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat, jotka sisältävät henkilötietoja, suojataan luvattomalta käytöltä.

16. Mitä lainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan?

Kuningas kuljetus oy rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan unionin sovellettavia tietosuojalakeja sekä Kuningas kuljetus oy toimintamaiden kansallisia lakeja. Henkilötietojen käsittelyä säädellään Euroopan unionin tietosuojalaeilla sekä toimintamaidemme kansallisilla laeilla.

17. Miten voimme päivittää tätä yksityisyydensuojaa?

Kuningas kuljetus oy voi muokata tätä yksityisyydensuojaa, ja jos teemme siihen merkittäviä muutoksia, ilmoitamme siitä verkkosivustollamme tai muulla tavalla, jotta sinulla on mahdollisuus tarkastella muutoksia ennen kuin ne astuvat voimaan. Jos jatkat Kuningas kuljetus oy tuotteiden ja palvelujen käyttöä sen jälkeen, kun julkaisemme tai lähetämme ilmoituksen tämän yksityisyydensuojan muutoksista, sitoudut päivitettyyn yksityisyydensuojaan. (Tärkeimmät termit ovat seuraavat: Saatamme muuttaa tätä yksityisyydensuojaa ajoittain, ja toisinaan ilmoitamme siitä, jotta saat tilaisuuden tarkastella muutoksia. Jos jatkat Kuningas kuljetus oy tuotteiden ja palvelujen käyttöä, sitoudut päivitettyyn yksityisyydensuojaan.)

Merchant info

Luxtaste Oy

Info@Luxtaste.fi
Business ID: 2422289-8
VAT ID: FI24222898