English

Johan Lönnberg - Karis Kyrka - Anno 1470

€25.00

3 in stock
Product description

Karis tillhör de gamla församlingarna i Västra Nyland och nämns i källskrifter för första gången år 1326. Karis kyrka är en hallkyrka med tre skepp och hör till västra Nylands främsta historiska sevärdheter. På samma plats som den nuvarande kyrkan har åtminstone en äldre träkyrka stått. Sakristian som utgör kyrkans äldsta del är från 1300-talet. Den nuvarande klockstapeln är från år 1768. Karis torde vara den enda socken i Finland, där tvår medeltida klockor ännu hänger i klockstapeln, den äldre är från år 1477. Då kyrkan byggdes mellan åren 1460-1470 levererades arbetskraften av sockenmännen själva. Allt byggnadsmaterial fick man på nära håll. Bygdekonstnärer och -mästare har genom tiderna skänkt vår kyrka dess nuvarande utseende och karaktär och givit sitt yttersta för att kyrkorna skulle vara så vackra och högtidliga som möjligt. I boken beskrivs och illustreras kyrkobyggnadens förflutna som även är en väsentlig del av hela bygdens historia.

Karis 2020

ISBN: 978-952-94-3375-9

Luckan Raseborg