Privacy Policy for Lahen Kirjansitomo Oy

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 3.2.2020 1. Rekisterinpitäjä Lahen Kirjansitomo Oy Kiveriönkatu 34 15200 Lahti 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Lahen Kirjansitomo Oy Esa Heiskanen Kiveriönkatu 34 15200 Lahti esa.heiskanen@lahdenpaikka.fi +358 44 708 0765 3. Rekisterin nimi Lahen Kirjansitomo Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Lahen Kirjansitomo Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: - nimi - osoite - puhelin - sähköposti. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterinpitäjä rekisteröi Lahen Kirjansitomo Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Lahen Kirjansitomo Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 9. Rekisteröidyn kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 11. Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Merchant info

Lahen Kirjansitomo Oy