Privacy Policy for Burlesque with Lady Winkheart

REKISTERI- & TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on The Legend of Edvinan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018 Viimeisin muutos 21.04.2020.

  1. Rekisterinpitäjä

The Legend of Edvina 1994199-3 Kauppiaskatu 16 D 20100 Turku 0400363379 ladywinkheart@gmail.com

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Edvina Walstén 0400363379 ladywinkheart@gmail.com

  1. Rekisterin nimi

Lady Winkheartin asiakas- & markkinointirekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on - kaupantekotilanne, jossa asiakas ostaa itselleen myyntipöydän / pääsylipun tapahtumaan / Made by Winkheart -luomuksia.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kommunikointi mahdollisista työpajoista / burleski-iltaman ohjelmasta / muutoksista / poikkeustilanteista sekä postitukseen liittyvät informaatiot että ostotapahtuman mahdollinen valvonta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi Osoitetiedot Puhelin Sähköposti Ostohistoria Mahdollinen yritystunnus, Muut tiedot, jotka asiakas on antanut ostotilanteessa itse

Tietoja säilytetään Holvin rekisterissä, ellei asiakas halua poistaa niitä. Sähköpostilista toimii erillisenä ja siihen liittyäkseen kysytään asiakkaan suostumusta.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Ostaessasi itse pääsylippusi / osallistumisoikeutesi / tms. Lady Winkheartin tapahtumiin / ostat tuotteen jolle toivot postitusta Holvin -nettikauppamme kautta syötät itse tietosi järjestelmäänne ja vastaat tietojen oikeellisuudesta.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta Holvin ja The Legend of Edvinan toimesta muille taholle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Jos haluat tarkastella tietojasi rekisterissä, otathan yhteyttä: ladywinkheart@gmail.com

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Jos haluat poistaa tietosi rekisteristä ja / tai sähköpostilistalta, otathan yhteyttä: ladywinkheart@gmail.com

Merchant info

Burlesque with Lady Winkheart

ladywinkheart@gmail.com
Business ID: 1994119-3
VAT ID: 1994119-3