Privacy Policy for FinnCabinova liesivahti

Tietosuojalauseke Finncabinova

1 REKISTERINPITÄJÄ Rekisterinpitäjä on Finncabinova (y-tunnus1091964-3). Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Ilpo Sipilä, toimitusjohtaja Osoite: Rakuunatie 52 Puhelin: 0400-822997 Sähköposti: ilpo.sipila@finncabinova.com

2 REKISTERIN NIMI Rekisterin nimi on asiakkaat.

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tarkoituksissa, jotka liittyvät rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen.

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat: Rekisteröidyn tilauksen yhteydessä antamat tiedot; Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT) Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot kaikista rekisteröidyistä: Vastaanottavan yhtiön nimi ja osoite Toimitusosoite Puhelinnumero Mahdollisesti myös etunimi, sukunimi Vastaanottavan yhtiön ly-tunnus Sähköpostiosoite * Laskutusosoite

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteröidyn perustiedot ja yhteystiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti: - Viimeisen tilauksen jälkeen rekisteröidyn tilaajan perustiedot (nimi, sukunimi) säilytetään enintään viisi vuotta; - Viimeisen tilauksen jälkeen rekisteröidyn tilaajan muut tiedot säilytetään enintään kymmenen vuotta.

8 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Rekisteriin sisältyviä tietoja ei luovuteta Finncabinovan ulkopuolelle.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään salasanalla suojattussa tietokoneessa. Henkilötietoja sisältävä tietokanta saattaa olla myös ulkopuolisessa tiedontallennuslaitteessa, jolloin tietokanta on salasanalla suojatussa osiossa.

Merchant info

FinnCabinova liesivahti

linnea.willstedt@gmail.com
Business ID: 1144750-2
VAT ID: FI11447502