English

Tuomasyhteisön jäsenmaksu 2019

€30.00

Product description

Tuomasyhteisö ry. on Helsingin Tuomasmessun taustayhdistys.

Jäsenmaksun suuruus on vuonna 2019 30 euroa,. Ennen kaikkea se on viesti "Haluan ottaa kantaa Tuomasmessun puolesta!"

Tuomasmessu