English

Tuomasyhteisön jäsenmaksu 2021

Tuomasyhteisö ry

€30.00

Product description

Tuomasyhteisö ry. on Helsingin Tuomasmessun taustayhdistys.

Jäsenmaksun suuruus on vuonna 2021 30 euroa,.

Tuomasmessu