English

Kannatusjäsenyys/Stödmedlemskap 2018

Jäsenmaksut / medlemsavgifterna

€20.00

Includes a digital download
Report content
This online store is currently inactive.
Product description

Kannatusjäsenenä olet mukana tukemassa Kulttuurikeskus Alma ry:n toimintaa. Vuosi 2017 oli yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi, joten apu on enemmän kuin tervetullutta. Kannatusjäsenellä ei ole varsinaista päätäntävaltaa, mutta kannatusjäsen voi halutessaan osallistua ja käyttää puheenvuoroja yhdistyksen vuosikokouksessa. *** Som stödmedlem är du med och stöder verksamheten av Kulturcentret Alma rf. Året 2018 var föreningens första verksamhetsår, vilket betyder att vi är mycket tacksamma för all hjälp som vi kan få. Som stödmedlem har du inte beslutanderätt i föreningen, men du är välkommen att delta och föra talan på föreningens årsmöte.

Kulttuurikeskus Alma