Privacy Policy for Katin Kauppa

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Katin Kaupan henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

Rekisterin pitäjä Katin Kauppa Sorvantie 557 37120 Nokia Y-tunnus 2748152-9 Rekisteristä vastaava henkilö Katin Kauppa / Kati Salmijärvi p. 0505465793 kati.salmijarvi@gmail.com

Rekisterin nimi Katin Kauppa verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste Rekisteri on Katin Kaupan asiakasrekisteri. Rekisterissä olevat henkilöt ovat ostaneet tuotteita Katin Kauppa verkkokaupasta.

Rekisterin käyttötarkoitus Rekisterin käyttötarkoitus on Katin Kaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisterin sisältämät tiedot Asiakasrekisteriin tallentuu seuraavat tiedot: Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot käsitellyistä tilauksista. Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilausten käsittelyä ja lähettämistä varten.

Rekisterin suojaus Katin Kaupan asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Järjestelmän tietoihin pääsee ainoastaan Katin Kaupan perustaja/ylläpitäjä. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen luovutus Katin Kauppa ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille. Katin Kauppa voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tarkastusoikeus Asiakkalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä tallennetuihin tietoihin Katin Kaupan asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen: Katin Kauppa / Kati Salmijärvi Sorvantie 557, 37120 Nokia tai kati.salmijarvi@gmail.com Katin Kauppa vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Asiakas voi ilmoittaa kiellosta Katin Kauppa verkkokaupan asiakaspalveluun kati.salmijarvi@gmail.com

Merchant info

Katin Kauppa

kati.salmijarvi@gmail.com
Business ID: 2748152-9
VAT ID: FI27481529