English

Sinisen meren strategia

Yrityskohtaiset oppitunnit digimarkkinoinnista

€110.48

Incl. VAT 24.00%
Product description

Oppitunnilla yrittäjä saa tiedot, mihin täytyy panostaa kilpailukyvyn parantamiseksi oman brändin ja sinisen meren strategian avulla. Miten erottautuu kilpailijoista oman tuotteen tai palvelun kautta.

OPPITUNNIN TAVOITTEET

-Oman tuotteen arvo ja kilpailukyvyn parantaminen.

-Opit hyödyntämään sinisen meren strategiaa omalle yritykselle ja erottumaan kilpailijoista.

-Miten tehdään kilpailija-analyysi, joka auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja sitä kautta erottautumaan kilpailijoista.

-Ymmärtämään asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja ostopsykologiaa.

-Tunnistamaan omia kohderyhmiä

-Löytämään asiakkaiden tarpeita, toiveita ja ongelmia ja pystyt antamaan ratkaisuja näihin yrityksen tuotteen tai palveluiden avulla. Tämä auttaa tehostamaan myyntiprosesseja omille kohderyhmille.

Tuloksena oppitunnilta:

-Sinisen meren strategian avulla tiedät, mihin täytyy panostaa kilpailukyvyn parantamiseksi.

-Tunnistat omat kohderyhmät, heidän kipupisteensä ja osaat helposti rakentaa asiakkaille ratkaisut heidän ongelmiinsa.

-Kilpailijoista erottuminen oman tuotteen tai palvelun kautta.

-Tiedät mitkä tekijät vaikuttavat ostopäätökseen, sukupolvien ostomotivaatio ja maslow tarvehierarkiaan tutustuminen.

Saat käyttöösi oppitunnin jälkeen sähköiset materiaalit:

-PDF-tiedosto koulutuksen materiaalista: ”Markkinoinnissa käytetään termejä sinisen meren strategia ja punainen meri”

-Kilpailija-analyysi

-Suunnitelma brändin rakentamisesta ja kilpailukykyjen parantamisesta

Oppitunnin kesto 2-3h, järjestetään Skypessä tai Teamsissä.

Sonne Consult