English

Kohderyhmät ja segmentointi, asiakkaan ostopsykologia

Yrityskohtaiset oppitunnit digimarkkinoinnista

€110.48

Incl. VAT 24.00%
Product description

Yrittäjä ymmärtää asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja ostopsykologiaa. Osaa tunnistaa omia kohderyhmiä ja segmentoida niitä, löytää asiakkaiden tarpeita, toiveita ja ongelmia ja pystyy antamaan ratkaisuja näihin yrityksen tuotteen tai palveluiden avulla.

OPPITUNNIN TAVOITTEET

  • Katsotaan, että yrityksellä on oikeat alustat käytössä.

  • Miten selvitetään missä omat kohderyhmät liikkuvat

  • Miten selvitetään asiakkaan toiveita ja mitä hän oikeasti haluaa yrityksestä.

  • Mikä on triggeri ja kuinka sitä hyödynnetään

  • Mitä saadaan asiakas palaamaan ja ostamaan uudestaan? Ostopsykologia

Tuloksena oppitunnilta:

-Askel askeleelta analysoidaan olemassa olevat digikanavat ja löydetään niiden heikot kohdat. Kuinka voi löytää omat kohderyhmät ja selvittää millä alustoilla he viihtyvät.

-Selvitetään mikä on triggeri ja miten se toimii myyntitarjouksessa? Neuvon myyntitekniikoiden tuntemusta ja miten luodaan varmuutta myyntitilanteessa.

-Tiedät, miten toimitaan myyntiprosessin eri vaiheissa ja mitä asiakkaalle vastataan eri tilanteissa.

Saat käyttöösi oppitunnin jälkeen sähköiset materiaalit:

-Yrityksen kohderyhmien avatarit, kipupisteet, toiveet, ongelmat ja ratkaisut

-Suunnitelma palvelun tai tuotteen tarjonnan parantamisesta

-Myyntiprosessin triggerit, myytävät tekstit

Oppitunnin kesto 2-3h, järjestetään Skypessä tai Teamsissä.

Sonne Consult