Privacy Policy for Ilonninni käsityöt

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä Ilonninni Y-2998805-9 Hagelstamintie 11 f 21 01520 Vantaa p.050-5169985

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Nina Myllymäki Hagelstamintie 11 f 21 01520 Vantaa p.050-5169985

Henkilörekisterin nimi

Ilonninni verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin sekä tilausten käsittely.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, yrityksen nimi sekä Y-tunnus sekä yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään tuotteiden tilaamisen yhteydessä.

Henkilötietojen säilyttäminen Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen vaatiman ajan. Vanhentuneet tiedot poistetaan käytöstä. Kirjanpitolaki säätää kuitenkin pidemmän ajan tietojen säilytykseen, mutta niitä ei kuitenkaan tänä aikana käytetä mihinkään muuhun.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan verkkokaupasta tilattaessa Holvi -verkkokauppaoperaattorille sekä viranomaisten pyynnöstä. Tällaisissa tapauksissa kolmas osapuoli vastaa tietosuojasta omissa järjestelmissään lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Ilonninnin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi tiedot ovat Holvi-verkkokauppaoperaatorilla, joka vastaa omalta osaltaan tietojen suojauksesta lain vaatimalla tavalla.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksirekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Korjauspyyntö on maksutonta.

Rekisteröidyn muut oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin ja poistaa häntä koskevat tiedot. Tällainen kielto voidaan maksuttomasti antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Tiedot voidaan kuitenkin säilyttää lain vaatimusten mukaisen ajan (esim. kirjanpitoa säätävä lainsäädäntö), mutta tietoja ei käytetä sinä aikana mihinkään muuhun.

Merchant info

Ilonninni käsityöt

ilonninni@gmail.com
Business ID: 2998805-9
VAT ID: FI29988059