English

KOKKOLA | KARLEBY 26.-28.4.2019

€55.00

Product description

Jumalan kutsu työelämään | Guds kallelse till arbetslivet Pohjolan kansat näyttävät tietä | Nordens folk visar vägen

Sinun työsi – pyhä kutsumus | Ditt arbete – en helig kallelse

Konferenssi on suunnattu työ- ja opiskeluelämässä oleville kristityille kaikissa Pohjoismaissa. Konferenssin aikana saat kuulla miten Jumala varustaa kansan tulevaisuuteen innovaatioilla ja arvoilla, jotka kestävät kaikkina aikoina. | Konferensen riktar sig till hela Nordens kristna i arbets- och studielivet. Under konferensen får du höra hur Gud rustar ett folk för framtiden med innovationer och värderingar som håller I alla tider.

Kaupungintalo, Kokkola | Stadshuset I Karleby Hinta | Pris 55 € viimeistään | senast 18.4.2019 (myöhemmin | senare 65 €)

Lisätietoa | Mera info: +358 44 4494 010 (Thomas Ahola) www.iccc.fi

Kaksikielinen | Tvåspråkigt Järj. | Arr. ICCC

Puhujat | Talare: Jan Sturesson (Swe), Rebecca Hansen (Nor), Saku Pitkänen (Fin), Fredrik Ekholm (Fin) ym. | m.fl

ICCC tapahtumaverkkokauppa