English

KOKKOLA | KARLEBY 26.-28.4.2019

€65.00

Includes a digital download
Report content
Product description

Jumalan kutsu työelämään | Guds kallelse till arbetslivet

Pohjolan kansat näyttävät tietä | Nordens folk visar vägen

Sinun työsi – pyhä kutsumus | Ditt arbete – en helig kallelse

Konferenssi on suunnattu työ- ja opiskeluelämässä oleville kristityille kaikissa Pohjoismaissa. Konferenssin aikana saat kuulla miten Jumala varustaa kansan tulevaisuuteen innovaatioilla ja arvoilla, jotka kestävät kaikkina aikoina. | Konferensen riktar sig till hela Nordens kristna i arbets- och studielivet. Under konferensen får du höra hur Gud rustar ett folk för framtiden med innovationer och värderingar som håller I alla tider.

Kaupungintalo, Kokkola | Stadshuset I Karleby Hinta | Pris 55 € viimeistään | senast 18.4.2019 (myöhemmin | senare 65 €)

Lisätietoa | Mera info: +358 44 4494 010 (Thomas Ahola) www.iccc.fi

Erityisruokavaliot ilmoita: | Specialkost, meddela: tapahtumat@iccc.fi

Kaksikielinen | Tvåspråkigt Järj. | Arr. ICCC

Puhujat | Talare: Jan Sturesson (Swe), Rebecca Hansen (Nor), Saku Pitkänen (Fin), Fredrik Ekholm (Fin) ym. | m.fl

OHJELMA / PROGRAM

PERJANTAI / FREDAG

18.00 – 18.30 Ilmoittautuminen / Anmälning

18.30 – 20.00 Työelämään kutsuttu kansa / Ett folk kallat till arbetslivet

20.00 – 20.15 Kahvitauko / Fika

20.15 – 21.30 Verkostoituminen ja yhteyden luominen / Networking & Fellowship

LAUANTAI / LÖRDAG

8.30 – 9.30 Ovet avataan – ilmoittautuminen / Dörrarna öppnas – registrering och mingel

9.30 – 10.45 Tulevaisuuden työ ja sen haasteet / Framtidens Arbete – en utmaning

10.45 – 11.15 Kahvitauko / Fika

11.15 – 12.30 Työelämä Pyhän Hengen johdatuksessa / Ett arbetsliv i den Helige Andes ledning

12.30 – 13.45 Lounas / Lunch

13.45 – 15.00 Pohjola näyttää tietä – Jumalan kutsu kansoillemme / Nordens folk visar vägen – Guds kallelse

15.00 – 15.45 Kahvitauko / Fika

15.45 – 17.00 Perinnön hoitaminen ja siunauksen eteenpäin vieminen / Att förvalta arvet och bli till fortsatt välsignelse

17.00 – 19.00 Juhlaillallinen / Festmiddag

19.00 – 21.00 Pohjola Jumalan sydämellä / Norden på Guds hjärta

SUNNUNTAI / SÖNDAG

Yhteinen jumalanpalvelus. YLÄSALI, Läntinen kirkkokatu 17, 2 krs. / Gemensam gudstjänst YLÄSALI, Västra kyrkogatan 17, 2:a vån.

ICCC tapahtumaverkkokauppa