English

Höijer: En självbiografi (1983)

€2.00

Product description

Carl Theodor Höijer 1843–1910 – En självbiografisk uppsats från år 1910. Th. Höijers arbeten står i Helsingfors centrum och utgör ett betydelsefullt inslag i huvudstadens centrala delar. Helsingfors i forna tider V, 94 s.

Kappalehinta: 2,00 euroa (ALV 0 %).

HELSINKI-SEURAN VERKKOKAUPPA