English

EGLA Green Lean projektiosallistujakoulutus verkkokoulutuksena

Koulutustuotteet

€149.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Green Lean osallistujakoulutus (laajennettu Lean Six Sigma Yellow Belt taso) -

Koulutuksen kuvaus:

E-koulutuksena opiskeltava kurssi perehdyttää opiskelijan kansainvälisen standardin (American Society of Quality, ASQ:n asettamien kriteerien mukaan) mukaiseen kehittämismenetelmään ja Lean Six Sigma työkaluihin Yellow Belt tasolle, laajennettuna täyttämään eurooppalaiset vaatimukset koskien mm. kestävää kehitystä. Teoriaosioissa käsitellään kehittämisprosessi vaiheittain sekä kuhunkin vaiheeseen liittyvät työkalut ja niiden soveltaminen sekä toiminnan arviointimenetelmiä. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta (Loppukokeesta vähintään 80 % oikein) opiskelija saa kansainvälisen European Green Lean Associationin osallistujatason opiskelutodistuksen. Koulutus on tuettu e-oppimisympäristön käytöllä koulutuksen ajan ja 3 kuukautta koulutuksen jälkeen.

FEP Shop