English

Esimiestyön perusteet

Koulutustuotteet

€119.00

Incl. VAT 24.00%
Product description

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö, kasvavat tuottavuusvaatimukset sekä ikääntyvän sukupolven ja uuden sukupolven yhteensovittaminen asettavat jatkuvasti uusia haasteita organisaatioiden ja niiden henkilöstön menestymiselle..

Nykyisissä kiireisissä organisaatioissa esimiehet valitaan usein oman organisaation sisältä. Henkilö nostetaan esimieheksi mutta häntä ei aina valmenneta tähän tehtävään, ”koska hän jo osaa alueen työtehtävät”. Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa siihen, että menetetään hyvä työntekijä ja saadaan huono esimies, koska tehtävään nimitetty henkilö ei pysty näkemään itseään esimiehenä. Useimmiten tähän on syynä se, että hän ei ole saanut valmennusta uuteen tehtäväänsä ja tuntee siksi itsensä epävarmaksi.

HRD Finland tarjoaa organisaation eri tason esimiehille tarkoitettuja useamman tasoisia valmennuksia lähtien perustaidoista aina ylimmän johdon strategiavalmennuksiin. Kurssien moduuleja yhdistelemällä voidaan rakentaa kullekin organisaatiolle tarpeen mukainen valmennus. HRD Finland Esimiestyön perusteet on tarkoitettu uusille työssään alkaville tai muuten kokemattomille esimiehille jotka tarvitsevat perehdytyksen esimiestoiminnan perusasioihin.

Valmennuksen kesto on 1 kuukausi, mutta e-oppimisympäristön käyttöoikeus on 3 kk.

FEP Shop