English

Rabatterad biljett till Julkonsert med Evivakören kl 16

JULKONSERT 1, KL 16

€15.00

Product description

Barn-/studerande-/pensionärsbiljett till

Julkonsert med Evivakören

Kl 16 lördagen den 11 december 2021

Barn under skolåldern: gratis

VIKTIGT: för att minimera risken för smittspridning på konserten vänligen observera följande:

  • Kom inte till konserten om du har symtom som kan tyda på Covid-19 såsom hosta, snuva, halsont, feber osv.
  • Vänligen bär munskydd i kyrkan
  • Håll lämpligt avstånd från andra i publiken i mån av möjlighet
  • Var beredd att visa upp ditt coronaintyg på en telefonskärm eller på papper vid dörren
  • Efter konsertens slut vänligen vänta på din sittplats tills bänken bakom dig har tömts

Tyska kyrkan, Bernhardsgatan 4, 00130 Helsingfors

Evivakörens nätbutik