English

MAAKÄVELYT (Steve Van Matre)

Julkaisut

€25.00

43 in stock
Product description

Maakävely on luonnon ihmeisiin ja monivivahteisuuksiin tutustuttava elämyksellinen seikkailu. Se on helppo ja virkistävä tapa tutustua luontoon. Maakävelyllä pääpaino on aistien herkistämisessä ja havaintoherkkyyden kasvattamisessa. Maakävelymappi on käytännönläheinen menetelmäopas omien luontoretkien toteuttamiseen. Se sisältää ohjeita eri vuodenaikoina toteutettavien maakävelyjen toteuttamiseen.

Elontilan nettipuoti