English

Permakulttuuriopas (Ilkka Aula)

Julkaisut

€15.00

Product description

Opas on ensimmäinen suomenkielinen kasvattajille suunnattu käsikirja permakulttuurista. Opas koostuu teoriaosasta ja käytännön kasvatuksellisista ohjelmista, joiden avulla ohjaajat, opettajat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa ohjelmat käyttöön omissa toimipaikoissaan.

Oppaan käytännön kasvatuksellisessa osassa esitellään ohjelmia kasvattajien käyttöön. Ensimmäinen ohjelma on suunnattu erityisesti lukioikäisille. Siinä kuvataan käytännönläheisesti, kuinka permakulttuurisuunnitelma laaditaan askel askeleelta. Toisessa kokonaisuudessa kuvataan permakulttuurin periaatteisiin pohjautuva ohjelma, jota voidaan käyttää esim. leirikouluohjelmana, luontokoulujen ja -keskusten kummiluokkaohjelmana, osana kerhotoimintaa tai osana koulussa tapahtuvaa opetusta. Kolmannessa ”ekologisen puutarhan perustaminen”-kokonaisuudessa esitellään, miten permakulttuurin ja ekologian periaatteita soveltaen voidaan päiväkotien ja koulujen ympäristöä kehittää mahdollisimman kestävällä tavalla. Näitä kolmea ohjelmaa ja niissä esitettyjä menetelmiä voi tietysti käyttää ja soveltaa kunkin lukijan omaan paikkaan. Ne eivät ole sidottuja vain kouluihin ja päiväkoteihin.

Elontilan nettipuoti