English

Jäsenmaksu 2020

€20.00

Product description

Elontilan Ystävät ry:n jäsenmaksu kalenterivuodelle 2020. Jäsenmaksullasi tuet ja edistät kokonaisvaltaista ympäristökasvatusta ja -suunnittelua ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Elontilan Ystävät ry järjestää koulutuksia, esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja, kokouksia ja juhlatilaisuuksia ja harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Elontilan Ystävät ry luo myös riittävät yhteistyöverkostot kokonaisvaltaista ympäristökasvatusta ja -suunnittelua ja kokonaisvaltaista ihmisen hyvinvointia tukevien ohjelmien ja menetelmien kehittämisen turvaamiseksi.

Maksamalla jäsenmaksun hyväksyt samalla yhdistyksen edellä mainitun tarkoituksen ja säännöt (lisätiedot www.elontila.fi)

Elontilan nettipuoti