Privacy Policy for Elina Porokka

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja selosteet käsittelytoimista

REKISTERIN NIMI

Elina Porokan verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Yritys: Elina Porokka (2519612-6) Osoite: Vanjärventie 592, 03400 Vihti Yhteyshenkilö: Elina Porokka, info(at)elinaporokka.fi, +358443378338 Web-sivu: https://www.elinaporokka.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterissä oleva on tehnyt tilauksen Elina Porokan verkkokaupasta. Rekisterin käyttötarkoituksena on Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esimerkiksi asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito sekä markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen potentiaalisille asiakkaille.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tai sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat sopimuksen täytäntöön panemiseen ja laskutukseen liittyvät asiat, asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä palveluista, tuotteista ja ajankohtaisista tapahtumista kertominen. Rekisteritietoja voidaan käsitellä Elina Porokan omissa rekistereissä sekä vahvoin teknisin keinoin suojatuissa sovelluksissa, esimerkiksi sähköpostituslistan hallintaohjelmistoissa viestinnän tehostamiseksi. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Elina Porokalla on oikeus käyttää alihankkijoita asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi. Tältä osin henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa alihankkijoille siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista palveluiden ja viestinnän toteuttamiseksi (esimerkiksi yhteydenpito ja tietojen käsittely sähköisesti sekä tallennus palvelimelle, jota ylläpitää kolmas osapuoli).

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Nimi ja laskutustiedot, Sähköpostiosoite, Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista (Vain nämä tiedot pakollisia). Lisäksi kurssien ja tapahtumien osalta kysytään puhelinnumeroa ja osoitetta sekä tarvittaessa muita sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämiä tietoja. Tietoja kerätään vain sen verran, kuin on tarpeellista sopimuksen sujuvan toteutuksen varmistamiseksi sekä asiakasviestinnän toteuttamiseksi.

LASKUTUS HOLVIN KAUTTA

Elina Porokan verkkokaupan laskutukset tapahtuvat erillisen, verkossa toimivan Holvi laskutusohjelman/verkkokauppaportaalin kautta. Holvi Payment Services Oy on maksulaitos: palvelu vastaa sen käyttöön liittyvästä tietoturvasta (https://support.holvi.com/hc/fi/articles/202260402-Tietosuojaseloste).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tilaajan ja/tai asiakkaan itse antamat tiedot. Tietoja saatetaan täydentää julkisesti (kuten PRH tai yrityksen verkkosivusto) saatavilla olevilla tiedoilla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli kuitenkin sähköpostituslistan ylläpitäjä säilyttää henkilötietorekistereitään Yhdysvalloissa, tarkistetaan, että listojen ylläpitäjät kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield –järjestelyn piiriin.

Henkilötietojen käsittelyn keston yleiset periaatteet:

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. • Kirjanpitoon liittyvät dokumentit säilytetään lakisääteisen ajan (6-10 vuotta).

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto: Lukittu tila, kontrolloitu pääsy vain asianomaisilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: Rekisterin käyttöoikeus on vain henkilöillä, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän rekisterin tarkoitusten mukaisesti sekä rekisterin teknistä ylläpitoa varten.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yhteyshenkilölle (ks. kohta 2).

REKISTERISTÄ POISTUMINEN

Rekisterissä oleva voi milloin tahansa pyytää rekisterin ylläpitäjää poistamaan tietonsa rekisteristä (ks. kohta 2).

Merchant info

Elina Porokka

info@elinaporokka.fi
Business ID: 2519612-6
VAT ID: FI25196126