English

TEHOA JA ILOA TYÖHÖN

€90.00

5 in stock
Product description

Valmennus, jossa paneudutaan työelämässä ilmeneviin haasteisiin ja haetaan yhdessä ongelmanratkaisua. Saat apua esimerkiksi työhyvinvoinnin lisäämiseen, työssä jaksamiseen, ajanhallintaan ja paineensietokyvyn kehittämiseen, oman osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen työssä, itsen ja muiden johtamiseen, työmotivaation vahvistamiseen ja muiden motivointiin, erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, muutosvalmiuteen, työn ilon ja luovuuden ylläpitoon...

Lopputuotoksena henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä työkaluja omien tavoitteiden saavuttamiseen.

Divita verkkokauppa