English

The Power of Difference 7.6 @ 17

€0.00

20 in stock
Product description

The power of Difference – a conversation with Petra Kuppers & Sydney Erlikh In this conversation, Petra Kuppers talks about the power of difference, and about working in disability culture settings. She will discuss various performances, including the Salamander Project, a multi-year project where she went swimming with fellow disabled people world-wide, and also her current work during the COVID19 pandemic. She will focus on the validity of artistic practice that is supported by difference and not reduced by it. How can we invent new forms of moving together?

WHEN: Monday 7.6.21 @ 17:00-18:00

WHERE: Via zoom link provided here on registration


Petra Kuppers puhuu erilaisuuden voimasta ja työskentelystä vammaiskulttuurin parissa. Hän keskustelee erilaisista esityksistä, mm. Salamander-projektista, monivuotinen projektista, jonka aikana hän kävi uimassa muiden vammaisten kanssa ympäri maailmaaa, sekä hänen nykyisestä työstään COVID19-pandemian aikana. Hän keskittyy taiteellisiin ilmaisutapoihin, joissa erilaisuus nähdään voimavarana, ei rajoitteena. Kuinka voimme keksiä uusia muotoja yhdessä liikkumiseen?

BIOS

Petra Kuppers on vammaiskulttuuriaktivisti, pyörätuolitanssija ja yhteisötaiteilija. Saksassa syntynyt Kuppers asuu nyt Yhdysvalloissa ja opettaa Michiganin yliopistossa ja Goddard Collegessa. Lisätietoja hänen työstään löytyy osoitteesta https://petrakuppersfiction.wordpress.com/events-and-appearances-2/.

Sydney Erlikh (MSEd), vammaistutkimuksen tohtorikoulutettava Illinoisin yliopistossa Chicagossa. Siellä hän opiskelee tanssia ja vammaistutkimusta tavoitteenaan luoda monialaista etnografiaa kehitysvammaisten tanssijoiden parissa työskenteleville inklusiivisille tanssiryhmille.

DanceAbility Finland, Kaaos Company, X Dance Festival SHOP