English

Ennakkomaksu/Registration fee: DanceAbility 4 Day Intensive '19

DanceAbility Finland: Kurssit - Courses

€100.00

Product description
DanceAbility 4 Day Intensive Course

28 tunnin peruskurssi tutustuttaa DanceAbilityn metodiin ja teoriaan johdattaen työskentelyyn integroitujen ryhmien kanssa. / 28 hrs course introducing the DanceAbility methodology exercises and theory for working with integrated groups.

Aika - Dates:

La-su / Sat-Sun 16-17.02 2019 ja / and 23.–24.02.2019 klo / at 10–18

Paikka - Place:

DuvTeaterns Studio, Yrjönkatu 18, 00100 Helsinki, Finland

Opettaja - Teacher:

Sally Davison. Sally on työskennellyt inklusiivisen tanssin parissa yli 15 vuotta ja opettanut DanceAbility-menetelmää 10 vuoden ajan. Sally on Suomen ensimmäinen virallistettu Master DanceAbility Teacher. / Sally has worked with inclusive dance for over 15 years and teaching DanceAbility for 10 years. Sally is the first Master DanceAbility Teacher in Finland.

Hinta - Cost:

320€ (100€ ennakkomaksu ennen 31.01.19 + 220€/ Deposit of 100€ to be paid upon registration by 3101.19.)

Rekisteröityminen - Registration:

Lähetä osoitteeseen sally@danceabilityfinland.com vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee yhteystietojen (nimi, s.posti, puhelin) lisäksi lyhyt kuvaus toiminnastasi. / Send an email to sally@danceabilityfinland.com with your name, email address, phone contact and a short description about yourself.

Peruutusehdot - Cancellation Policy:

Ennen 02.02.19 tapahtuvissa peruutustapauksissa palautamme 50 % suoritetusta maksusta, 02.02.19 jälkeen maksujen palautus ainoastaan sairaustodistuksella. / If you cancel before 02.02.19, we refund 50% of the payment. If you cancel after 02.02.19 no money will be refunded except with a medical certificate.

Sisältö - Content:

DanceAbility 4 Day Intensive Course –kurssilla opetetaan käytännönläheisesti DanceAbilityn perusharjoituksia ja teoriaa. Näitä taitoja voivat soveltaa niin tanssin kouluttajat, muiden aineiden opettajat, terapeutit kuin tanssijatkin, jotka haluavat tuoda liikeimprovisaatiota ja/tai kaikille soveltuvaa inklusiivista tanssia omiin yhteisöihinsä tai kehittää toimintaansa. / DanceAbility 4 Day Intensive Course teach basic DanceAbility exercises and theory for immediate application by dance educators, teachers, therapists, and dancers, who want to share movement improvisation and/or mixed-abilities inclusive dance in their communities.

LISÄTIEDOT - MORE INFORMATION:

sally@danceabilityfinland.com danceabilityfinland.com

DanceAbility Finland & Kaaos Company SHOP