English

Kurssimaksu/Course fee: DanceAbility 4 Day Intensive '18

DanceAbility Finland: Kurssit - Courses

€220.00

Product description
DanceAbility 4 Day Intensive Course

28 tunnin peruskurssi tutustuttaa DanceAbilityn metodiin ja teoriaan johdattaen työskentelyyn integroitujen ryhmien kanssa. / 28 hrs course introducing the DanceAbility methodology exercises and theory for working with integrated groups.

Aika - Dates: La-su / Sat-Sun 18-19.8.2018 ja / and 25.–26.8.2018 klo / at 10–18
Paikka - Place: DuvTeaterns Studio, Yrjönkatu 18, 00100 Helsinki, Finland
Opettaja - Teacher: Sally Davison. Sally on työskennellyt inklusiivisen tanssin parissa yli 15 vuotta ja opettanut DanceAbility-menetelmää 10 vuoden ajan. Sally on Suomen ensimmäinen virallistettu Master DanceAbility Teacher. / Sally has worked with inclusive dance for over 15 years and teaching DanceAbility for 10 years. Sally is the first Master DanceAbility Teacher in Finland.
Hinta - Cost: 320€ (100€ ennakkomaksu ennen 29.7.18 + 220€/ Deposit of 100€ to be paid upon registration by 29.7.18.)
Rekisteröityminen - Registration: Lähetä osoitteeseen sally@danceabilityfinland.com vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee yhteystietojen (nimi, s.posti, puhelin) lisäksi lyhyt kuvaus toiminnastasi. / Send an email to sally@danceabilityfinland.com with your name, email address, phone contact and a short description about yourself.
Peruutusehdot - Cancellation Policy: Ennen 15.7.18 tapahtuvissa peruutustapauksissa palautamme 50 % suoritetusta maksusta, 15.7.18jälkeen maksujen palautus ainoastaan sairaustodistuksella. / If you cancel before 15.7.18, we refund 50% of the payment. If you cancel after 15.7.18 no money will be refunded except with a medical certificate.
Sisältö - Content: DanceAbility 4 Day Intensive Course –kurssilla opetetaan käytännönläheisesti DanceAbilityn perusharjoituksia ja teoriaa. Näitä taitoja voivat soveltaa niin tanssin kouluttajat, muiden aineiden opettajat, terapeutit kuin tanssijatkin, jotka haluavat tuoda liikeimprovisaatiota ja/tai kaikille soveltuvaa inklusiivista tanssia omiin yhteisöihinsä tai kehittää toimintaansa. / DanceAbility 4 Day Intensive Course teach basic DanceAbility exercises and theory for immediate application by dance educators, teachers, therapists, and dancers, who want to share movement improvisation and/or mixed-abilities inclusive dance in their communities. ######LISÄTIEDOT - MORE INFORMATION: sally@danceabilityfinland.com danceabilityfinland.com

DanceAbility Finland & Kaaos Company SHOP