English

RUUMIIN SÄKEITÄ // BODY VERSES // SU 6.6. @ 19.30

€0.00

Sold out
Product description

Iiris Raipala ja Jasmiina Sipilä ovat tanssitaiteilijoita ja kontakti-improvisoijia, jotka tutkivat kosketuksen merkitystä tällä aikakaudella, jolloin COVID 19 aiheuttaa etäisyyksiä välillemme. Tutkimus perustuu neurodivergentin työryhmän keskusteluihin, joihin kuuluvat tanssija Aino Laine ja yliherkkyyteen perehtynyt lääkäri Markus Sundblom, jotka ovat keskustelujen kautta osallistuneet teoksen tekemiseen. Prosessissa työryhmä on miettinyt, miten työskennellä kosketuksen ja kontakti-improvisaation kanssa neuroepätyyppisenä henkilönä, neuroepätyyppisen henkilön kanssa, sekä mitä tämä merkityksiä työskentely saa COVID 19:sta aikakaudella.

Tästä prosessista muodostui esitys nimeltä BODY VERSES.

BODY VERSES on esityshetkessä syntyvä tanssiesitys, jossa jatkuva neuvottelu etäisyydestä, läheisyydestä ja kosketuksesta synnyttää tanssin. Tämä tanssi vuorovaikutuksessa sanojen äänimaiseman kanssa avaa sisäisiä ja ulkoisia poeettisia maisemia. Teokseen luodun runon on kirjoittanut Maria Matinmikko.

Esittäjät: Iiris Raipala, Jasmiina Sipilä

Työryhmä: Aino Laine, Markus Sundblom, Iiris Raipala, Jasmiina Sipilä

Runous: Maria Matinmikko

MILLOIN: Sunnuntai 6.6 klo 19:30 – 19.50

MISSÄ: Mad House Helsinki

LAHJOITUS: Voit tukea festivaaliamme lahjoittamalla 5€ / 10€ / 15€. Lahjoittaminen on vapaaehtoista.

(Huomioitavaa: Yleisön jäsenet kutsutaan esiintymistilaan pieninä ryhminä voimassa olevien COVID 19 -ohjeiden mukaisesti. Kullekin ryhmälle on oma saapumisaika. Yleisö voi liikkua vapaasti esitystilassa vierailunsa aikana kunnioittaen 2 metrin etäisyyttä. Sisäänkäynnillä on saatavilla kasvomaskeja. Esitys kestää noin 20 minuuttia. Olemme kiitollisia mahdollisuudesta jakaa tämä hetki yhdessä oloa samassa tilassa.)


Iiris Raipala and Jasmiina Sipilä are dance artists and contact improvisers researching the meaning of touch in this era of involuntary distancing caused by COVID 19. The research draws from discussions amongst the neurodivergent working group including dancer Aino Laine and Doctor (specialists in hypersensitivity) Markus Sundblom, who have through discussions contributed to the process of making the piece. In the process the working group has contemplated, how it is to work with touch and contact improvisation as a neurodiverse person, with a neurodiverse person, as well as in the times of COVID 19.

Through this process we formed a performance called BODY VERSES.

BODY VERSES is an instantly composed dance performance, where the moment-to-moment negotiation of distance, proximity and intimacy becomes the dance. This dance in interplay with the soundscape of words opens up internal and external landscapes. The poetry created for the piece is by Maria Matinmikko.

Performers: Iiris Raipala, Jasmiina Sipilä

Working group: Aino Laine, Markus Sundblom, Iiris Raipala, Jasmiina Sipilä

Poetry: Maria Matinmikko

WHEN: Sunday 6.6.21 at 19.00-21:00

WHERE: Mad House Helsinki

REGISTRATION HERE.

DONATION: There are donations options of 5/10/15€ in the shop. There is no obligation to donate.

(NOTE: The audience members are invited to the performance space in small groups according the current COVID 19 instructions. Audience may move freely in the performance space during their visit, respecting the 2 meter distance. There are masks availible at the enrance. We are allocating a time for each group to enter the performance space. The performance lasts approximately 20 minutes. We are grateful for the opportunity to share a moment of presence in physical space.)

This event is offered in cooperation with Mad House Helsinki.

DanceAbility Finland, Kaaos Company, X Dance Festival SHOP