English

In Conversation with Jess Curtis and Silke Schönfleisch-Backofen

€0.00

33 in stock
Product description

“I somehow imagine the central question to be something about how disabled and non-disabled people can work together to increase cultural access and awareness for people with diverse physicalities, sensory and neurological modalities. How can non-disabled allies avoid reiterating able-ist practices that position them as experts and work to center the experience and agency of disabled people in the structuring of diverse cultural experiences?”Jess Curtis.

In this conversation, Jess Curtis and Silke Schönfleisch-Backofen unpack thoughts on the role of allyship in actively promoting the advancement of inclusion in dance. What kind of intentions and actions can reimagine a cultural field based on trust, consistency, and accountability working with marginalized individuals or groups of people? What actions need to be encouraged and developed in creating artistic opportunities to include people with disabilities? What choices can we make as artists to invite people to feel safe enough to join and be involved? What do responsibility and accountability look like in understanding positions of privilege in the art field? How does allyship allow mutual reciprocity to unfold new narratives or artistic thinking?

WHEN: Friday 11.6.21 @ 17:00-18:00

WHERE: Via Zoom link provided on registration here

LANGUAGE: English with ASL and closed captioning in English

This event is supported by the Goethe-Institut Finnland


"Jotenkin ajattelen, että keskeinen kysymys on, miten vammaiset ja ei-vammaiset ihmiset voivat työskennellä yhdessä lisätäkseen kulttuurin saatavuutta ja kulttuuritietoisuutta ihmisille, joilla on erilaisia fyysisiä, aistinvaraisia ja neurologisia ominaisuuksia. Kuinka ei-vammaiset yhteistyökumppanimme voivat välttää toistamasta abletistisia toimintatapoja, jotka nostavat heidät asiantuntijan asemaan, ja sen sijaan pyrkiä nostamaan keskiöön vammaisten ihmisten kokemus ja tahdonilmaisu erilaisten kulttuurielämysten jäsentämisessä?” (Jess Curtis)

Jess Curtis ja Silke Schönfleisch-Backofen vaihtavat ajatuksia liittolaisten roolista tanssin inklusiivisuuden edistämisessä. Millaisia tahtotiloja ja toimia sellainen kulttuurikenttä vaatisi, joka perustuu luottamukseen, johdonmukaisuuteen ja vastuullisuuteen työskentelyssä syrjäytyneiden yksilöiden tai ihmisryhmien kanssa? Mitä toimia on kannustettava ja kehitettävä, jotta vammaisilla ihmisillä on mahdollista osallistua taiteelliseen työskentelyyn? Mitä valintoja voimme tehdä taiteilijoina, jotta ihmiset tuntisivat olonsa tarpeeksi turvallisiksi osallistuakseen ja olemaan mukana? Miltä vastuullisuus ja vastuunkanto näyttävät taidekentän etuoikeutettujen silmissä? Kuinka liittoutuminen antaa keskinäiselle vastavuoroisuudelle mahdollisuuden kehittää uutta kerrontaa tai taiteellista ajattelua?

Tätä tapahtumaa tukee Goethe-Institut Finnland

DanceAbility Finland, Kaaos Company, X Dance Festival SHOP