English

A-Fit Ulkojumppa Lintuvaara kahden viikon-setti 35 €

€35.00

Incl. VAT 10.00%
Product description

A-Fit Ulkojumppa Lintuvaara: kahden viikon-setti 35 € Kahden viikon-setti sisältää neljä peräkkäistä ulkojumppakertaa, kahden viikon aikana.

Varaa ensin paikkasi tunneille (neljä peräkkäistä ulkojumppaa kahden viikon aikana) nettiaikapalvelusta. LINKKI NETTIAIKAPALVELUUN: https://nettiaika.fi/AFitCoaching ja maksa sitten vasta osallistumismaksu. Voit ostaa uuden kahden viikon-setin, kun olet edellisen ostetun kahden viikon-setin (neljä peräkkäistä ulkojumppaa) käyttänyt. Varattu jumppa-aika ja maksettu valmennus ovat sitovia, ei palautus-/peruutussoikeutta.

-valmentajalle tulee ilmoittaa ennen osallistumista tunnille mahdollisista sairauksista/rajoitteista -vain terveenä tunnille -tunnille ei saa osallistua alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena -pidetään koko tunnin aikana 2 m turvavälit

Valmentajan puolesta tulevat: -keppi-jumppa kepit -käsidesiä

Ota mukaan tarvittaessa: -hanskat (ollaan kosketuksissa maahan) -jumppamatto/-alusta/pyyhe (ollaan kosketuksissa maahan) -vesipullo

Ulkojumpan kesto: 55 min Paikka: Lintuvaara

Ennen ulkojumpan ostoa lue huolella vastuuvapautus. Vastuuvapautus: Ostettu tuote on allekirjoitus vastuuvapautukselle. . Vapaaehtoinen osallistuminen: Minä, tuotteen ostanut, osallistun valmennukseen ja harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Olen tietoinen siitä, että harjoittelu on sen luonteista, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksissa kuoleman riski. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin- tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun ja valmennuksen aloittamista. . Järjestäjän vapautus vastuusta: Tietoisena harjoitteluun sisältyvistä riskeistä ilmoitan tällä tuotteen ostolla, että vapautan järjestäjän ja kaikki järjestäjää edustavat tahot kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee vahinkoja, jotka ovat syntyneet valmennuksen aikana, matka-aikoina harjoituksiin, sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuihin aikoihin. . Vakuutukset: Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei välttämättä korvaa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja. . Vaatimukset: Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani. . Käyttäytymissäännöt: Sovittuihin valmennuksiin saavutaan ajoissa. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumausaineiden alaisena harjoittelu on kielletty. Valmentajalla on oikeus oman harkintansa mukaan kehottaa mahdollisesti huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena olevaa tai kipeänä olevaa tai muuten häiriötä aiheuttavaa asiakasta poistumaan harjoitustiloista ja valmennustilanteesta. . Sairaudet ja muut rajoitteet: Neuvotelkaa harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista. . Sitoumuksen hyväksyminen: Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat. . Sopimusehdot: Maksut Maksut suoritetaan Holvin kautta.

A-Fit-4-U