English

Sukuviesti-lehti

€45.00

Product description

Sukuviesti-lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja se on suunnattu kaikille perheestään, suvustaan, sukututkimuksesta, sukuseuratoiminnasta, historiasta ja kulttuurista kiinnostuneille. Sukuseurojen jäsenseurojen jäsenmaksuun sisältyy kuusi lehden vuosikertaa. Kannatusjäsenille (yhteisöt) kolme vuosikertaa ja yksittäiseen kannatusjäsenmaksuun siältyy yksi vuosikerta. Yksittäinen kannatusjäsentilaus 45 €, sisältää lehden vuosikerran Yhteisön kannatusjäsenmaksu 100 €/vuosi, sisältää kolme vuosikertaa Digilehti 15 €/vuosi Jäsenseurojen jäsenille lehden vuosikerta maksaa 30 €/vuosi, yli 10 tilauksen ryhmätilaukset 25 €/vuosi. Ryhmätilaukset toimisto@suvut.fi

SUKUPUOTI