Income €2,020.00 Expenses €42.50

Jäsenmaksut

€20.00 of €850.00

Service fees

€2.50 of €0.00

Muu varainhankinta

€0.00 of €0.00

Varsinaisen toiminnan kulut

€40.00 of €300.00

Luokittelemattomat

€0.00 of €0.00

Verkkosivut

€0.00 of €122.00

Saadut lahjoitukset

€2,000.00 of €0.00

Kelikamera ja tuulimittari

€0.00 of €50.00

Kannatustuotteet

€0.00 of €0.00

Muut yleisen toiminnan kulut

€0.00 of €50.00

Tapahtumat

€0.00 of €0.00

Luokittelemattomat

€0.00 of €0.00

Kannatustuotteet

€0.00 of €0.00

Pelastuskoulutuksen kulut

€0.00 of €400.00

Ensiapukoulutuksen kulut

€0.00 of €600.00

Kokoukset

€0.00 of €50.00